Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 21- Test nghiệp vụ ngân hàng 21

Câu 1: Số tiền NHTM để lại nhằm thực hiện việc thanh toán, chi trả do ai quy định?
 •  A: Do từng NHTM quy định
 •  B: Do NHTW quy định
 •  C: Do NHTM xây dựng trình NHTW phê duyệt
 •  D: Do các NHTM cùng xây dựng.
Câu 2: Lãi suất huy động vốn của các NHTM do ai quyết định?
 •  A: Do NHTW quyết định
 •  B: Do từng NHTM quy định
 •  C: Do NHTM xây dựng trình NHTW quyết định
 •  D: Do các NHTM cùng quyết định
Câu 3: Ngày 20/02/2007 Phòng tài trợ xuất khẩu của Ngân hàng A nhận được đề nghị của công ty B xin chiết khấu bộ chứng từ xuất khấu kèm theo L/C số 1235/12LCXK và hối phiếu số 1235/12HPXK trị giá 250.000 USD phát hành vào ngày 10/01/2007 đến hạn thanh toán vào ngày 10/07/2007. Sau khi xem xét chứng từ hợp lệ và lãnh đạo Ngân hàng A đã quyết định chấp nhận chiết khấu cho khách hàng với lãi suất chiết khấu là 6,25%/năm và hoa hồng phí là 0,5% trên mệnh giá chứng từ. Hãy xác định số tiền mà khách hàng nhận được qua nghiệp vụ chiết khấu này?
 •  A: 242.637,61 USD
 •  B: 242.430,56 USD
 •  C: 242.673,56 USD
 •  D: 242.430,16 USD
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng về của nghiệp vụ huy động vốn của NHTM ?
 •  A: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM làm giảm chi tiêu của công chúng
 •  B: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM làm tăng khả năng thanh toán của công chúng
 •  C: Nghiệp vụ huy động của NHTM vốn tạo cho khách hàng gửi tiền vừa tiết kiệm tiền vừa có thu nhập.
 •  D: Cả A, B
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là một phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn đối với hoạt động của NHTM?
 •  A: Nghiệp vụ huy động tạo cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh.
 •  B: Không có nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại không có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình.
 •  C: Thông qua hoạt động huy động vốn, ngân hàng thương mại biết được nhu cầu vay vốn của khách hàng.
 •  D: Không có phát biểu nào sai cả
Câu 6: Ngân hàng thương mại có thể huy động vốn qua những loại tài khoản tiền gưỉ nào?
 •  A: Tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn
 •  B: Tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm
 •  C: Tiền gửi VND và tiền gửi ngoại tệ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
 •  A: Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào kể cả khi ngân hàng đóng cửa trong khi tiền gửi định kỳ có thể rút được bất cứ lúc nào khi ngân hàng mở cửa.
 •  B: Tiền gửi không kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào trong khi tiền gửi định kỳ chỉ rút được khi đến hạn.
 •  C: Tiền gửi không kỳ hạn không phải rút được bất cứ lúc nào
 •  D: Tiền gửi có kỳ hạn có thể rút được bất cứ lúc nào
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây về tín dụng của ngân hàng thương mại là phù hợp?
 •  A: Tín dụng NHTM nhà nước kinh doanh không vì mục đích lợi nhuận
 •  B: Tín dụng có đảm bảo và tín dụng không có đảm bảo
 •  C: Tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần là tín dụng tư nhân
 •  D: Tín dụng NHTM có hoàn trả và tín dụng NHTM không có hoàn trả
Câu 9: Quy trình tín dụng có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại?
 •  A: Có ý nghĩa đối với viêvcj mở rộng kinh doanh của ngân hàng
 •  B: Có ý nghĩa tăng cường thu nợ
 •  C: Có ý nghĩa trong việc phán quyết cho vay; xem xét hồ sơ vay của khách hàng; trong việc thu nợ; tăng cường hiệu quả sử dụng vốn vay;làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan trong vay vốn.
 •  D: Có ý nghĩa như là căn cứ để đánh giá hoạt động của ngân hàng
Câu 10: Phát biểu nào dưới đây phản ánh chính xác nhất về mục tiêu của phân tích tín dụng trước khi quyết định cho vay?
 •  A: Khi khách hàng vay vốn đảm bảo đúng mục đích, đối tượng; tăng cường sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ đúng hạn; chỉ ra những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên lượng khả năng kiểm soát những loại rủi ro đó và dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
 •  B: Chỉ để kiểm tra khách hàng vay vốn
 •  C: Để cho cán bộ tín dụng ngân hàng quan tâm đến thu nợ khi cho vay
 •  D: Để các bộ phận của ngân hàng biết được tình hình cho vay và thu

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 21

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 21 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 21- Test nghiệp vụ ngân hàng 21 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 21 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 21 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 21- Test nghiep vu ngan hang 21 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 21 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 21 online.