Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2- Test nghiệp vụ ngân hàng 2

Câu 1: Nguồn từ các quỹ được coi là vốn chủ sở hữu bao gồm những khoản nào?
 •  A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao cơ bản
 •  B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác
 •  C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen thưởng.
 •  D: Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng
Câu 2: Nội dung của khái niệm tín dụng nào dưới đây là chính xác nhất?
 •  A: Chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị
 •  B: Chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng
 •  C: Chuyển nhượng tạm thời 1 lượng giá trị, tính hoàn trả.
 •  D: Chuyển nhượng quyền sử dụng tạm thời 1 lượng giá trị, thời hạn chuyển nhượng, tính hoàn trả.
Câu 3: Nghiên cứu, thẩm định phương diện tài chính bao gồm những nội dung gì?
 •  A: Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định kỹ thuật của dự án
 •  B: Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định nguồn vốn ; xác định thuế phải nộp
 •  C: Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định nguồn vốn và sự đảm bảo nguồn vốn tài trợ cho dự án, thẩm định về chi phí, doanh thu, lợi nhuận.
 •  D: Xác định mức vốn đầu tư cho dự án, xác định nguồn vốn, thẩm định về chi phí, doanh thu, lợi nhuận, xác định lợi nhuận cần nộp và để lại
Câu 4: Quy trình cho vay hợp vốn (bảo lãnh) bao gồm những khâu nào?
 •  A: Tiếp nhận hồ sơ, thống nhất phương án cho vay hợp vốn.
 •  B: Tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng
 •  C: Tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng và thực hiện hợp đồng tín dụng đồng tài trợ
 •  D: Tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng tài trợ và hợp đồng tín dụng và thực hiện hợp đồng tín dụng đồng tài trợ, thống nhất phương án cho vay vốn, thanh lý hợp đồng tín dụng đồng tài trợ
Câu 5: Trường hợp số tiền ghi trên séc có chênh lệch giữa số tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ thì thanh toán như thế nào?
 •  A: Không được thanh toán
 •  B: Số tiền thanh toán là số tiền ghi bằng chữ.
 •  C: Số tiền thanh toán là số tiền ghi bằng số.
 •  D: Thanh toán số tiền nhỏ nhất.
Câu 6: Séc được xuất trình sau thời hạn xuất trình có được thanh toán không?
 •  A: Được thanh toán.
 •  B: Không được thanh toán.
 •  C: Không được thanh toán.
 •  D: Được thanh toán nhưng chưa quá 6 tháng kể từ ngày ký phát và người thực hiện thanh toán không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán đối với tờ séc đó.
Câu 7: Các phương tiện thanh toán quốc tế chủ yếu gồm những phương tiện nào
 •  A: Hối phiếu, kỳ phiếu, séc
 •  B: Hối phiếu, séc
 •  C: Kỳ phiếu
 •  D: Séc
Câu 8: Tham gia thanh toán L/C gồm những bên nào?
 •  A: Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C của người xuất khẩu, NH thông báo của nhà nhập khẩu.
 •  B: Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C, NH trả tiền của bên xuất khẩu
 •  C: Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C, NH thông báo, NH xác nhận của bên nhập khẩu
 •  D: Người nhập khẩu, người xuất khẩu, NH mở L/C, NH thông báo, NH xác nhận, NH trả tiền
Câu 9: Giao dịch giao ngay là gì?
 •  A: Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay.
 •  B: Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời diểm giao dịch
 •  C: Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời diểm giao dịch. Kết thúc thanh toán được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán giao ngay.
 •  D: Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay. Kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc.
Câu 10: Thế nào là được giá quyền chọn?
 •  A: Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện quyền chọn mà không bị lỗ.
 •  B: Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện quyền chọn mà có lãi.
 •  C: A hoặc B.
 •  D: Nếu không tính phí quyền chọn, khi người nắm giữ hợp đồng tiến hành thực hiện quyền chọn có cả lỗ và lãi bằng nhau.

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2- Test nghiệp vụ ngân hàng 2 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 2- Test nghiep vu ngan hang 2 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 2 online.