Câu hỏi trắc nghiệm hành chính văn phòng Office 2003- Câu hỏi Test hành chính văn phòng Office 2003

Câu 1: Với phiên bản Office 2003 chọn mục thực đơn nào để tạo hiệu ứng chuyển dịch giữa các tờ chiếu?
 •  A: Slide Show--> Slide Transition
 •  B: Slide Show --> Animation Schemes
 •  C: Insert --> Custom Animation
 •  D: Slide Show --> Custom Animation
Câu 2: Bạn chọn cách nào dưới đây nếu muốn ghi lại những thông tin chú thích cho từng tờ chiếu?
 •  A: Format -> Notes Page
 •  B: View -> Notes Page
 •  C: Insert -> Notes Page
 •  D: View -> Slide Sorter
Câu 3: Để in 3 tờ chiếu trên một trang giấy bạn chọn chế độ in nào?
 •  A: Slides
 •  B: Handouts
 •  C: Notes Pages
 •  D: Outline View
Câu 4: Chế độ Slide Sorter được dùng để làm gì?
 •  A: Chiếu tờ chiếu toàn màn hình
 •  B: Chèn tờ chiếu từ bản trình diễn khác
 •  C: Bố trí lại các tờ chiếu theo một trật tự để truyền đạt hiệu quả thông điệp của bạn
 •  D: Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu
Câu 5: Thẻ Outline trong POWERPOINT được dùng để làm gì?
 •  A: Lưu thông tin chú thích cho từng tờ chiếu
 •  B: Hiển thị tiêu đề và nội dung phác thảo của văn bản trong mỗi tờ chiếu
 •  C: Hiển thị danh sách các tờ chiếu dưới dạng các hình nhỏ
 •  D: Hiển thị các lệnh và tính năng thường dùng trong khi làm việc với bản trình diễn
Câu 6: Với phiên bản Office 2003 bạn chọn thực đơn nào dưới đây nếu muốn tạo hiệu ứng cho đối tượng trong tờ chiếu?
 •  A: Slide Show -> Custom Animation
 •  B: Slise Show -> Slide Transition
 •  C: Slide Show -> Animation Schemes
 •  D: Slide Show -> View Show
Câu 7: Chế độ View nào sau đây không có trong PowerPoint?
 •  A: Slide Sorter
 •  B: Slide Show
 •  C: Current View
 •  D: Normal View
Câu 8: Để chiếu bản trình diễn toàn màn hình ta bấm phím nào?
 •  A: Phím F5
 •  B: Phím F1
 •  C: Phím F3
 •  D: Phím F10
Câu 9: Với phiên bản Office 2003 muốn đổi lại bố cục thiết kế cho một Slide ta làm thế nào?
 •  A: Insert-->New Slide-- >chọn kiểu -->Apply
 •  B: Format--> Background- > chọn kiểu --> Apply
 •  C: Format--> Slide Layout -- >chọn kiểu -> Apply
 •  D: Format--> Apply Design Template--> chọn kiểu --> Apply
Câu 10: Trong office 2003 bạn chọn phương pháp nào khi muốn tạo mới bản trình diễn mà áp dụng một trong các mẫu thiết kế có sẵn trong PowerPoint?
 •  A: From AutoContent Wizard
 •  B: From Design Template
 •  C: From existing presentation
 •  D: Blank Presentation

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm hành chính văn phòng Office 2003

Bài Câu hỏi trắc nghiệm hành chính văn phòng Office 2003 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm hành chính văn phòng Office 2003- Câu hỏi Test hành chính văn phòng Office 2003 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm hành chính văn phòng Office 2003 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm hành chính văn phòng Office 2003 online. Cau hoi trac nghiem hanh chinh van phong Office 2003- Cau hoi Test hanh chinh van phong Office 2003 . Bai thi Cau hoi trac nghiem hanh chinh van phong Office 2003 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem hanh chinh van phong Office 2003 online.