Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 38- Test nghệ thuật lãnh đạo 38

Câu 1: Chọn câu sai: Theo thuyết lãnh đạo hấp dẫn của Conger và Kanungo, những yếu tố ảnh hưởng đến sự quy kết về tính hấp dẫn, cuốn hút của người dưới quyền đối với người lãnh đạo là:
 •  A: Sự hy sinh vì lợi ích của người dưới quyền
 •  B: Tự tin trong giao tiếp và thông tin.
 •  C: Khơi dậy những nhu cầu cấp cao của người dưới quyền.
 •  D: Đánh giá đúng tình huống.
Câu 2: Thay đổi chuyển dạng là:
 •  A: Sự hoàn thiện từ từ, từng bước các kỹ năng, các phương pháp và các quá trình để giúp cho tổ chức hoạt động hiệu quả hơn
 •  B: Sự thay đổi một cách chậm chạp từ tình trạng cũ sang tình trạng mới
 •  C: Thay đổi dẫn tới sự hoàn thiện những cái đang có hơn là việc tạo ra những cái mới.
 •  D: Thay đổi về chất, nó thể hiện bởi việc nhận thức lại những sứ mạng, mục tiêu, sản phẩm, lãnh đạo hoặc cấu trúc của tổ chức.
Câu 3: Người lãnh đạo mới về chất có sự phân biệt với người lãnh đạo hấp dẫn theo quan điểm của Bass là:
 •  A: Lãnh đạo mới về chất là rộng hơn lãnh đạo hấp dẫn
 •  B: Lãnh đạo mới về chất là hẹp hơn lãnh đạo hấp dẫn
 •  C: Lãnh đạo mới về chất là tương tự lãnh đạo hấp dẫn
 •  D: Lãnh đạo mới về chất là khác với lãnh đạo hấp dẫn
Câu 4: Người lãnh đạo mới về chất là người thách thức nhũng người dưới quyền thực hiện những nhiệm vụ không được quy định” quan điểm này của ai?
 •  A: Bass
 •  B: Conger và Kanungo
 •  C: Burns
 •  D: House
Câu 5: Người lãnh đạo có thể thay đổi những người dưới quyền bằng cách:
 •  A: Làm cho họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng và những giá trị của những kết cục
 •  B: Thúc đẩy họ vượt qua những lợi ích cá nhân để đạt tới những mục tiêu cao cả của nhóm và tổ chức
 •  C: Khơi dậy những nhu cầu cấp cao của họ
 •  D: Cả a, b, c
Câu 6: Các dạng hành vi định hướng nhiệm vụ là:
 •  A: Kiểm soát và duy trì – điều hòa – làm rõ việc thông tin – tóm tắt và tổng kết – kiểm nghiệm sự nhất trí
 •  B: Tổ chức quá trình – khuyến khích thông tin – làm rõ việc thông tin – tóm tắt và tổng kết – kiểm nghiệm sự nhất trí
 •  C: Kiểm soát và duy trì – khuyến khích thông tin – làm rõ việc thông tin – tóm tắt và tổng kết – kiểm nghiệm sự nhất trí
 •  D: Tổ chức quá trình – khuyến khích thông tin – thiết lập tiêu chuẩn–
Câu 7: Những bí quyết cho việc chẩn đoán vấn đề là
 •  A: Chuẩn bị cuộc họp – trình bày vấn đề – động não
 •  B: Động não – quyết định nhanh chóng – chẩn đoán vấn đề
 •  C: Động não – quyết định nhanh chóng – sự phân hóa
 •  D: Chuẩn bị cuộc họp – trình bày vấn đề – chẩn đoán vấn đề
Câu 8: Để ngăn chặn sự phân hóa cần:
 •  A: Đưa ra những ưu điểm và hợp nhất giải pháp
 •  B: Thực nghiệm và có người lãnh đạo quyết định
 •  C: Cả a, b đúng
 •  D: Cả a, b sai
Câu 9: Vai trò của người lãnh đạo không bao gồm:
 •  A: Vai trò thông tin
 •  B: Vai trò hỗ trợ
 •  C: Vai trò tương tác
 •  D: Vai trò quyết định
Câu 10: Trong các vai trò sau đây, vai trò nào không phải là vai trò tương tác:
 •  A: Vai trò lãnh đạo
 •  B: Vai trò người đại diện
 •  C: Vai trò giám sát
 •  D: Vai trò liên lạc

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 38

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 38 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 38- Test nghệ thuật lãnh đạo 38 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 38 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 38 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 38- Test nghe thuat lanh dao 38 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 38 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 38 online.