Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 33- Test nghệ thuật lãnh đạo 33

Câu 1: Chiến lược đưa ra các thông tin, dữ liệu, chứng cứ để ủng hộ cho ý kiến của mình là:
 •  A: Chiến lược liên minh
 •  B: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  C: Chiến lược thân thiện
 •  D: Chiến lược đưa ra lý do
Câu 2: Chiến lược liên quan đến những quy định, luật lệ, quy chế hoặc những quan hệ đã được thỏa thuận, cam kết là:
 •  A: Chiến lược quyết đoán
 •  B: Chiến lược liên minh
 •  C: Chiến lược trừng phạt
 •  D: chiến lược mặc cả
Câu 3: Tầm quan trọng của các phẩm chất lãnh đạo phụ thuộc vào tình huống lãnh đạo cụ thể là:
 •  A: Đúng
 •  B: Sai
 •  C: Phụ thuộc vào phẩm chất cá nhân người lãnh đạo
 •  D: A, C đều đúng
Câu 4: Theo Miner các dạng động cơ quản lí bao gồm:
 •  A: Quyết đoán
 •  B: Mong muốn được sử dụng quyền lực
 •  C: Sẵn sàng thực hiện các công việc quản trị lặp đi lặp lại
 •  D: Cả A, B, C
Câu 5: Kỹ năng nào cần thiết cho nhà quản trị trong giải quyết vấn đề, chỉ đạo người dưới quyền
 •  A: Kỹ năng quan hệ
 •  B: Kỹ năng nhận thức
 •  C: Kỹ năng kĩ thuật
 •  D: Kỹ năng con ngườii
Câu 6: Kỹ năng nào quan trọng cho việc hoạch định, tổ chức, hình thành chính sách, giải quyết vấn đề
 •  A: Kỹ năng nhận thức
 •  B: Kỹ năng kỹ thuật
 •  C: Kỹ năng quan hệ
 •  D: Cả 3 câu trên
Câu 7: Nghiên cứu của Kurt Lewin không bao gồm phong cách nào sau đây:
 •  A: Phong cách độc đoán
 •  B: Phong cách dân chủ
 •  C: Phong cách tự do
 •  D: Phong cách thả nổi
Câu 8: Một trong những chức năng duy trì nhóm là
 •  A: Điều hòa
 •  B: Phân tích chi tiết
 •  C: Rà soát
 •  D: Điều chỉnh
Câu 9: Có mấy chức năng trong duy trì nhóm?
 •  A: 4
 •  B: 5
 •  C: 6
 •  D: 7
Câu 10: Một trong những kĩ năng trình bày vấn đề là:
 •  A: Khái quát hóa vấn đề
 •  B: Chỉ ra nguyên nhân của vấn đề
 •  C: Khái quát hóa mục tiêu chủ yếu
 •  D: Suy luận vấn đề

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 33

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 33 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 33- Test nghệ thuật lãnh đạo 33 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 33 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 33 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 33- Test nghe thuat lanh dao 33 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 33 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 33 online.