Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 35- Test nghệ thuật lãnh đạo 35

Câu 1: Vai trò phát ngôn nằm trong nhóm vai trò nào:
 •  A: Vai trò quyết định
 •  B: Vai trò thông tin
 •  C: Vai trò liên lạc
 •  D: Vai trò tương tác
Câu 2: Vai trò nào thường được các nhà quản trí đánh giá cao hơn các vai trò khác
 •  A: Vai trò phân bổ nguồn lực
 •  B: Vai trò giữ trật tự
 •  C: Vai trò lãnh đạo
 •  D: Cả 3 vai trò trên
Câu 3: Nhóm vai trò quyết định bao gồm bao nhiêu vai trò:
 •  A: 4: thương thảo, phân bổ nguồn lực, giữ trật tư, khởi xướng
 •  B: 4: thương thảo,phát ngôn, lãnh đạo, giám sát
 •  C: 4: phân bổ nguồn lực, giữ trật tự, phát ngôn, cung cấp thông tin
 •  D: 4: thương thảo, giữ trật tự, liên lạc, đại diện
Câu 4: Nghiên cứu phong cách lãnh đạo độc đoán, dân chủ và tản quyền là nghiên cứu của:
 •  A: Kurt Lewin
 •  B: Trường Đại học bang Ohio
 •  C: Trường Đại học Michigan
 •  D: R.Likert
Câu 5: Đặc trưng của phong cách độc đoán:
 •  A: Không quan tâm nhiều tới ý kiến của người dưới quyền
 •  B: Các chỉ thị mệnh lệnh được đề ra rất nghiêm ngặt và buộc người dưới quyền chấp hành một cách chính xác nhưng không cần tập trung.
 •  C: Giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ một cách sáng tạo.
 •  D: Phù hợp với những cơ cấu tổ chức nhỏ
Câu 6: Theo Koller lãnh đạo là:
 •  A: Thích ứng với sự thay đổi
 •  B: Thích ứng với sự phức tạp
 •  C: Hoạch định, tổ chức, kiểm tra và giải quyết vấn đề
 •  D: Hoạch định tổ chức lên kế hoạch và thực hiện
Câu 7: Nghiên cứu về lãnh đạo là nghiên cứu về:
 •  A: Con người với sự vật
 •  B: Con người với con người
 •  C: Con người với môi trường
 •  D: Cả 3 câu đều đúng
Câu 8: Vai trò quyết định của nhà lãnh đạo gồm vai trò nào sau đây:
 •  A: Vai trò phân bổ nguồn lực
 •  B: Vai trò phát ngôn.
 •  C: Vai trò lãnh đạo
 •  D: Vai trò người đại diện
Câu 9: Trong nhóm vai trò thông tin không bao gồm vai trò nào?
 •  A: Vai trò giám sát
 •  B: Vai trò cung cấp thông tin
 •  C: Vai trò liên lạc
 •  D: Vai trò phát ngôn
Câu 10: Những sai lầm có thể tránh khi chọn lựa giải pháp
 •  A: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều, sự phân cực và kế hoạch hành động nông cạn thiển cận.
 •  B: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều.
 •  C: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều, không tự ý thức được
 •  D: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều, thiếu tộn trọng ý kiến nhân viên.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 35

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 35 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 35- Test nghệ thuật lãnh đạo 35 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 35 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 35 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 35- Test nghe thuat lanh dao 35 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 35 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 35 online.