Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 40- Test nghệ thuật lãnh đạo 40

Câu 1: Theo French & Raven cho rằng quyền lực có 5 cơ sở khác nhau, đó là?
 •  A: Quyền trao phần thưởng, quyền trừng phạt, quyền hợp pháp, quyền chuyên môn, quyền tham chiếu
 •  B: Quyền khen thưởng, quyền phạt, quyền hợp pháp, quyền chuyên môn, quyền tham chiếu
 •  C: Quyền điều hành nhân sự, quyền điều khiển, quyền chuyên môn,quyền tham chiếu
 •  D: Quyền vị trí, quyền cá nhân, quyền điều khiển, quyền chuyên môn, quyền tham chiếu
Câu 2: Trong tiếp cận theo phong cách người lãnh đạo chú trọng vào những yếu tố nào?
 •  A: Chú trọng xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ.
 •  B: Chú trọng vào đặc tính cá nhân của người lãnh đạo
 •  C: Chú trọng tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng nỗ lực trong việc giải thích hiệu quả lãnh đạo
 •  D: Chú trọng vào việc xác định các đặc tình của công việc được thực hiện bởi đơn vị của người lạnh đạo
Câu 3: Một nỗ lực được thực hiện co thể tạo ra các kết cục như thế nào?
 •  A: Sự tích cực, nhiệt tình tham gia
 •  B: Sự tuân thủ, sự phục tùng
 •  C: Sự kháng cự, sự chống đối
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Quyền cá nhân bao gồm những quyền gì?
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Sự thân thiện, sự trung thành
 •  C: Sự thu hút, hấp dẫn
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Chiến lược tham khảo cấp trên là:
 •  A: Là chiến lược tiếp cận trực tiếp
 •  B: Là chiến lược sử dụng thứ bậc.
 •  C: Sử dụng người khác trong việc hỗ trợ bạn.
 •  D: Rút bỏ những đặc quyền.
Câu 6: Quyền cá nhân của người lãnh đạo phụ thuộc vào:
 •  A: Cấp bậc người lãnh đạo.
 •  B: Quan hệ của người lãnh đạo.
 •  C: Kỹ năng của người lãnh đạo.
 •  D: Quyền lực của người lãnh đạo
Câu 7: Chiến lược mặc cả là:
 •  A: Hai bên cùng có lợi.
 •  B: Mỗi người làm một việc.
 •  C: Thấu hiểu mọi người
 •  D: Kiểm tra hoạt động của đối tượng.
Câu 8: Vai trò của người lãnh đạo cấp trung là:
 •  A: Thực hiện các chính sách , thủ tục duy trì sự hoạt động bình thường.
 •  B: Hỗ trợ và bổ sung cấu trúc hiện tại và phát triển cách thức để thực hiện các chính sách
 •  C: Ra quyết định chiến lược
 •  D: Gần gũi với nhân viên
Câu 9: Vai trò của người đại diện:
 •  A: Là người đứng đầu tổ chức
 •  B: Là người làm chứng
 •  C: Là nhân viên.
 •  D: Là người nổi tiếng trong công ty.
Câu 10: Phong cách độc đoán là:
 •  A: Nắm bắt tất cả các quan hệ và thông tin, tập trung quyền lực trong tay.
 •  B: Thu hút đông đảo đám đông.
 •  C: Có một người làm việc.
 •  D: Giao hết quyền hạn cho người khác.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 40

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 40 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 40- Test nghệ thuật lãnh đạo 40 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 40 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 40 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 40- Test nghe thuat lanh dao 40 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 40 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 40 online.