Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 7- Test nghệ thuật lãnh đạo 7

Câu 1: Yếu tố nào sau đây thuộc quyền lực chính trị?
 •  A: Sức hấp dẫn, lôi cuốn
 •  B: Sự liên minh
 •  C: Sự kiểm soát đối với sự trừng phát
 •  D: Sự kiểm soát đối với các nguồn lực & phần thưởng
Câu 2: Để đo lường sự thành công của việc sử dụng quyền lực người ta thường căn cứ vào
 •  A: Sự thỏa mãn của người dưới quyền
 •  B: Sự hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền
 •  C: Cả 2 đều đúng.
 •  D: Cả 2 đều sai.
Câu 3: Trong 5 cơ sở của quyền lực theo French & Raven, quyền lực nào có tầm quan trọng số 1
 •  A: Quyền trao phần thưởng
 •  B: Quyền trừng phạt
 •  C: Quyền hợp pháp
 •  D: Quyền chuyên môn
Câu 4: Theo nghiên cứu của Student, mức độ mạnh dần của các quyền lực để các nhân viên phải phục tùng là
 •  A: Quyền trừng phạt, trao phần thưởng, tham chiếu, chuyên môn, hợp pháp
 •  B: Quyền trừng phạt, trao phần thưởng, hợp pháp, chuyên môn, tham chiếu
 •  C: Quyền trao phần thưởng, hợp pháp, chuyên môn, tham chiếu, trừng phạt
 •  D: Quyền trao phần thưởng, chuyên môn, trừng phạt, hợp pháp, tham chiếu
Câu 5: Theo nghiên cứu của Burke & Wilcox, quyền lực nào là quan trọng nhất?
 •  A: Quyền trao phần thưởng
 •  B: Quyền trừng phạt
 •  C: Quyền hợp pháp
 •  D: Quyền tham chiếu
Câu 6: Mc. Clelland cho rằng con người có mấy nhu cầu cơ bản:
 •  A: 3 nhu cầu
 •  B: 4 nhu cầu
 •  C: 5 nhu cầu
Câu 7: Những năng lực có liên quan đến hiệu quả lãnh đạo:
 •  A: Động cơ, phẩm chất
 •  B: Kỹ năng, kiến thức
 •  C: A và b đều đúng
 •  D: Cả hai đều sai
Câu 8: Jamison và Thomas tiến hành nghiên cứu quyền lực trong lớp học thì sinh viên đã cho quyền lực nào là quan trọng nhất
 •  A: Quyền trừng phạt
 •  B: Quyền chuyên môn
 •  C: Quyền hợp pháp
 •  D: Quyền tham chiếu
Câu 9: Để thực hiện chiến lược quyết đoán cần phải
 •  A: Đưa ra giới hạn thời gian một cách chặt chẽ
 •  B: Đưa ra phần thưởng
 •  C: Đưa ra những phán quyết một cách chi tiết
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 10: French & Raven cho rằng quyền lực có các cơ sở nào
 •  A: Quyền trao phần thưởng; trừng phạt
 •  B: Quyền hợp pháp; chuyên môn
 •  C: Quyền tham chiếu
 •  D: Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 7

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 7- Test nghệ thuật lãnh đạo 7 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 7 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 7- Test nghe thuat lanh dao 7 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 7 online.