Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 6- Test nghệ thuật lãnh đạo 6

Câu 1: Bí quyết cho việc chẩn đoán vấn đề là:
 •  A: Chuẩn bị cuộc họp
 •  B: Trình bày vấn đề
 •  C: Chẩn đoán vấn đề
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 2: Các hoạt động của lãnh đạo là
 •  A: Đưa ra các chỉ dẫn
 •  B: Bố trí lực lượng lao động
 •  C: Động viên nhân viên
 •  D: Gồm cả 3 đáp án trên
Câu 3: Quyền lực chỉ được sử dụng có hiệu quả & mang lại điều tốt đẹp khi
 •  A: Phù hợp với phong cách của người lãnh đạo
 •  B: Phù hợp với mục đích của nhà lãnh đạo
 •  C: Cả hai đều đúng
 •  D: Cả hai đều sai
Câu 4: Các yếu tố tạo nên quyền lực cho môt cá nhân trong tổ chức?
 •  A: Quyền lực chính trị
 •  B: Quyền lực cá nhân
 •  C: Quyền lực vị trí
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Các yếu tố thuộc quyền lực cá nhân là:
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Sự liên minh
 •  C: Sự kết nạp
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 6: Nhóm các vai trò thông tin bao gồm những vai trò:
 •  A: Đại diện, lãnh đạo, liên lạc
 •  B: Giám sát, phổ biến, phát ngôn
 •  C: Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn nhân lực, thương thuyết
 •  D: Cả ba đều đúng
Câu 7: Nhóm vai trò tương tác bao gồm những vai trò nào sau đây:
 •  A: Đại diện, lãnh đạo, liên lạc
 •  B: Giám sát, phổ biến, phát ngôn
 •  C: Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn nhân lực, thương thuyết
 •  D: Cả ba đều đúng
Câu 8: Theo Mintzberg, nhà quản trị phải thực hiện mấy vai trò khác nhau:
 •  A: 7
 •  B: 8
 •  C: 9
 •  D: 10
Câu 9: Các kỹ năng cơ bản trong quản trị:
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng quan hệ
 •  C: Kỹ năng nhận thức
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 10: Thuyết về động cơ vai trò quản trị bao gồm những nội dung sau:
 •  A: Thái độ tích cực đối với các biểu tượng quyền lực, nhu cầu cạnh tranh với đồng sự
 •  B: Quyết đoán, nhu cầu trở thành người nổi trội trong nhóm
 •  C: Mong muốn sử dụng quyền lực, sẵn lòng thực hiện các công việc quản trị lặp đi lặp lại
 •  D: Tất cả đều đúng.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 6

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 6- Test nghệ thuật lãnh đạo 6 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 6 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 6- Test nghe thuat lanh dao 6 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 6 online.