Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 28- Test nghệ thuật lãnh đạo 28

Câu 1: Mục tiêu cụ thể của hành vi định hướng nhiệm vụ “tổ chức quá trình” trong các hành vi lãnh đạo trong quyết định nhóm
 •  A: Làm tăng sự tham gia
 •  B: Kiểm tra sự nhất trí, đồng ý
 •  C: Chỉ đạo và hướng dẫn thảo luận
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2: Khi quy mô nhóm tăng lên thì yếu tố nào không phải là nhược điểm?
 •  A: Sự thống trị của một số ít thành viên
 •  B: Xuất hiện sự liên minh của các nhóm nhỏ
 •  C: Sử dụng trí tuệ tập thể
 •  D: Khó đạt sự thống nhất ý kiến
Câu 3: Vai trò của những người lãnh đạo ra quyết định nhóm có 2 khái niệm trái ngược là:
 •  A: Tiếp cận truyền thống và nhóm lãnh đạo
 •  B: Độc đoán và hỗ trợ
 •  C: Cả 2 câu trên đều đúng
 •  D: Cả 2 câu trên đều sai
Câu 4: Lý do chủ yếu cho việc lãnh đạo nhóm để giải quyết những vấn đề lệch chuẩn:
 •  A: Người lãnh đạo không có những thông tin cần thiết để xác định thực chất và những nguyên nhân của vấn đề
 •  B: Cách thức để đạt đến mục tiêu
 •  C: Những mục tiêu mới hoặc cao hơn được thiết lập
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 5: Điều kiện cho việc sử dụng nhóm danh nghĩa
 •  A: Các thành viên viết các ý tưởng của mình ra giấy mà không thảo luận
 •  B: Đóng góp ý kiến cho ý tưởng của một thành viên
 •  C: Tiếp tục với ý kiến của các thành viên khác
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 6: Trong nghiên cứu của R.Likert, phong cách quản lý thịnh hành của các tổ chức có thể được mô tả trên một đường liên tục qua mấy hệ thống?
 •  A: 3 hệ thống
 •  B: 4 hệ thống
 •  C: 5 hệ thống
 •  D: 6 hệ thống
Câu 7: Nghiên cứu về lãnh đạo là nghiên cứu về sự tác động của:
 •  A: Con người vào con người
 •  B: Con người vào sự vật
 •  C: Sự vật, sự việc tới con người
 •  D: Sự vật, sự việc với nhau
Câu 8: Vai trò của người lãnh đạo cấp trung trong các tình huống lãnh đạo là:
 •  A: Ra quyết định chiến lược
 •  B: Hỗ trợ, bổ sung cho cấu trúc hiện tại và phát triển những cách thức để thự hiện các chính sách và mục tiêu được xác lập bởi cấp trên.
 •  C: Thực hiện các chính sách, thủ tục, duy trì sự ổn định và hoạt động bình thường của các hoạt động hiện hữu trong tổ chức
 •  D: Giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức.
Câu 9: Theo mô hình nghiên cứu của trường đại học bang Ohio, người lãnh đạo quan tâm tới điều gì?
 •  A: Công việc, sản xuất
 •  B: Con người, chuỗi cung ứng
 •  C: Công việc, con người
 •  D: Khách hàng và nhân viên
Câu 10: Trong các chiến lược sau, chiến lược nào không nằm trong chiến lược ảnh hưởng:
 •  A: Chiến lược quyết đoán
 •  B: Chiến lược mặc cả
 •  C: Chiến lược thân thiện
 •  D: Chiến lược khen thưởng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 28

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 28 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 28- Test nghệ thuật lãnh đạo 28 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 28 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 28 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 28- Test nghe thuat lanh dao 28 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 28 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 28 online.