Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 9- Test nghệ thuật lãnh đạo 9

Câu 1: Điểm mấu chốt của chiến lược trao đổi là:
 •  A: Cố gắng đạt tới cái quan trọng đối với mình
 •  B: Cho đi những cái không quan trọng với mình nhưng quan trọng với người khác
 •  C: Cả 2 đáp án trên đều sai
 •  D: Bao gồm cả a và b
Câu 2: Khi thực hiện chiến lược tham khảo ý kiến cấp trên, cần phải:
 •  A: Đề nghị cấp trên có sự ép buộc đối với người khác
 •  B: Đề nghị đến những mong muốn, nguyện vọng của cấp trên
 •  C: Tham khảo vấn đề với cấp trên
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 3: Khi thực hiện chiến lược liên minh, cần phải:
 •  A: Đạt được sự ủng hộ của người khác
 •  B: Sử dụng các buổi họp chính thức để trình bày những yêu cầu
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Câu a và b đều sai
Câu 4: Theo David Mc Clelland, con người có những nhu cầu cơ bản sau:
 •  A: Nhu cầu thành tựu
 •  B: Nhu cầu liên minh
 •  C: Nhu cầu quyền lực
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Chọn từ thích hợp : “ Phần lớn các quyết định chiến lược quna trọng được đề ra……………quá trình hoạch định chính thức”
 •  A: Bên ngoài
 •  B: Trong khi
 •  C: Sau khi
 •  D: Cả 3 đều sai
Câu 6: Ba kỹ năng cơ bản của nhà quản trị là:
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng quan hệ, kỹ năng nhận thức
 •  B: Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng tư duy, kỹ năng nhận thức
 •  C: Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tư duy, kỹ năng phán đoán
 •  D: Kỹ năng phân tích, kỹ năng quan hệ, kỹ năng nhận thức
Câu 7: Trong các vai trò sau vai trò nào không phải là vai trò của nhà quản trị?
 •  A: Vai trò tương tác
 •  B: Vai trò thông tin
 •  C: Vai trò quyết định
 •  D: Cả 3 câu trên đều sai
Câu 8: Vai trò người phát ngôn thuộc nhóm vai trò nào sau đây của nhà quản trị?
 •  A: Vai trò thông tin
 •  B: Vai trò tương tác
 •  C: Vai trò quyết định
 •  D: Cả 3 vai trò trên
Câu 9: Theo Hemphill & Coons, lãnh đạo là gì?
 •  A: Cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung
 •  B: Là sự ảnh hưởng (tác động) mang tính tương tác, được thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể
 •  C: Là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác
 •  D: Là quá trình ảnh hưởng đến những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục đích
Câu 10: Những bí quyết cho việc chuẩn đoán vấn đề
 •  A: Chuẩn bị cuộc họp
 •  B: Trình bày vấn đế
 •  C: Chuẩn đoán vấn đề
 •  D: Tất cả đều đúng.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 9

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 9- Test nghệ thuật lãnh đạo 9 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 9 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 9- Test nghe thuat lanh dao 9 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 9 online.