Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 1- Test nghệ thuật lãnh đạo 1

Câu 1: niệm “ lãnh đạo được ưa thích hơn quản trị” trong nghệ thuật lãnhđạo là của nước nào
 •  A: Mỹ
 •  B: Anh
 •  C: Nhật
 •  D: Đức
Câu 2: Có mấy phẩm chất lặp đi lặp lại có tương quan với vai trò của người lãnh đạo
 •  A: 4
 •  B: 5
 •  C: 6
 •  D: 7
Câu 3: chiến lược thường thể hiện ra là “ hai bên cùng có lợi” hay “có đi có lại”thuộc chiến lược nào
 •  A: Chiến lược thân thiện
 •  B: Chiến lược mặc cả
 •  C: Chiến lược đưa ra lý do
 •  D: Chiến lược liên minh
Câu 4: Trong các yếu tố sau đây, đâu là yếu tố thuộc “phẩm chất” của người lãnh đạo.
 •  A: Sang tạo
 •  B: Nhận thức
 •  C: Tài giỏi thông minh
 •  D: Có tinh thần hợp tác
Câu 5: “ vai trò người khởi xướng” là vai trò thuộc vai trò nào.
 •  A: Vai trò thông tin
 •  B: Vai trò quyết định
 •  C: Vai trò lãnh đạo
 •  D: Vai trò tương tác
Câu 6: “ người lãnh đạo nắm tất cả các quan hệ và thông tin, tập trung quyền lựctrong tay,. Cấp dưới chỉ được cấp trên cung cấp thông tin tối thiểu, cần thiết đểthực hiện nhiệm vụ” là phong cách lãnh đạo nào?
 •  A: Phong cách dân chủ
 •  B: Phong cách độc đoán
 •  C: Phong cách tự do
 •  D: Phong cách độc tài
Câu 7: Thuật ngữ “ Charisma” có ý nghĩa?
 •  A: Người dưới quyền tin rằng những niềm tin của người lãnh đạo là đúng đắn
 •  B: Sự tương đồng, giống nhau giữa những niềm tin của người dưới quyền vàcủa người lãnh đạo
 •  C: Sự chấp nhận không điều kiện của người dưới quyền đối với người lãnh đạo
 •  D: Sự ảnh hưởng không dưa trên quyền lực vị trí hoặc truyền thống mà dựa trênnhận thức của người dưới quyền về người lãnh đạo là người lãnh đạo đượcphú cho những phẩm chất đặc biệt
Câu 8: Chức năng nào thuộc chức năng duy trì nhóm
 •  A: Làm rõ việc thông tin
 •  B: Kiểm nghiệm và nhất trí
 •  C: Kiểm soát và duy trì
 •  D: Tổ chức quá trình
Câu 9: Tình huống nào hướng trung tâm về người dưới quyền nhất
 •  A: Người lãnh đạo trình bày ý tưởng và đề nghị cấp dưới đặt câu hỏi
 •  B: Người lãnh đạo trình bày vấn đề, đề nghị góp ý và sau đó ra quyết định
 •  C: Người lãnh đạo đưa ra quyết định dự kiến
 •  D: Người lãnh đạo xác định giới hạn va yêu cầu nhóm đưa ra quyết định
Câu 10: Trong thuyết đương dẫn đến mục tiêu, phong cách nào không nằm trongnhững phong cách lãnh đạo chính.
 •  A: Phong cách chỉ đạo
 •  B: Phong cách độc đoán
 •  C: Phong cách hỗ trợ
 •  D: Phong cách tham gia

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 1

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 1- Test nghệ thuật lãnh đạo 1 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 1 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 1- Test nghe thuat lanh dao 1 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 1 online.