Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 25- Test nghệ thuật lãnh đạo 25

Câu 1: Bước đầu tiên trong cuộc họp giải quyết vấn đề là gì?
 •  A: Chuẩn bị cuộc họp
 •  B: Xác định nguyên nhân của vấn đề
 •  C: Chẩn đoán vấn đề
 •  D: Trình bày vấn đề
Câu 2: Các yếu tố liên quan đến khái niệm lãnh đạo.
 •  A: Ảnh hưởng, ý định, trách nhiệm cá nhân chính trực.
 •  B: Những người ủng hộ ( phục tùng), mục đích được chia sẻ, thay đổi.
 •  C: Tất cả đều sai.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 3: Điểm khác nhau giữa lãnh đạo với quản trị?
 •  A: Tạo viễn cảnh, chiến lược.
 •  B: Tạo lập văn hóa và các giá trị chia sẻ.
 •  C: Hành động như người hướng dẫn, động viên và phục vụ.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Nghiên cứu về lãnh đạo là?
 •  A: Nghiên cứu về sự tác động của con người vào con người.
 •  B: Nghiên cứu về ảnh hưởng đối với cấp trên.
 •  C: Nghiên cứu về ảnh hưởng đối với cấp dưới.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 5: “Quyền lực gắn liền với vị trí chính thức trong tổ chức đôi khi được gọi là quyền hợp pháp” thuộc dạng quan hệ:
 •  A: Quyền lực vị trí
 •  B: Quyền hạn chính thức.
 •  C: Quyền lực cá nhân.
 •  D: Quyền lực chính trị.
Câu 6: Để đo lường thành công của việc sử dụng quyền lực người ta thường căn cứ vào:
 •  A: Sự thỏa mãn và hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền.
 •  B: Người dưới quyền đáp ứng mọi yêu cầu của lãnh đạo
 •  C: Sự hài lòng của người ra quyền lực
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Việc sử dụng các chiến lược ảnh hưởng nhằm đạt tới các mục tiêu sau:
 •  A: Đạt được sự giúp đỡ
 •  B: Làm cho người khác cảm thấy họ là quan trọng.
 •  C: Cư xử một cách thân thiện.
 •  D: Làm cho công việc, nhiệm vụ trở nên quan trọng.
Câu 8: “Kỹ năng quan trọng cho việc hoạch định, tổ chức, hình thành chính sách” thuộc :
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng chuyên môn
 •  C: Kỹ năng nhận thức
 •  D: Kỹ năng quan hệ.
Câu 9: Nhược điểm nào sau đây là một trong những nhược điểm của “chiến lược mặc cả”?
 •  A: Chỉ tập trung cho những đối tượng quen với sự trao đổi
 •  B: Sẽ phá vỡ các mối quan hệ làm việc nếu sử dụng nó thường xuyên
 •  C: Những người khác sẽ nghi ngờ về động cơ của bạn
 •  D: Gây ra sự phản kháng của đối tượng
Câu 10: Nguyên tắc “cho đi một cái gì đó nhằm đạt được một cái khác” là nguyên tắc của chiến lược nào sau đây?
 •  A: Chiến lược liên minh
 •  B: Chiến lược mặc cả
 •  C: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  D: Chiến lược trừng phạt

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 25

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 25 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 25- Test nghệ thuật lãnh đạo 25 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 25 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 25 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 25- Test nghe thuat lanh dao 25 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 25 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 25 online.