Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 3- Test nghệ thuật lãnh đạo 3

Câu 1: Mc. Clelland cùng các cộng sự cho rằng con người có nhu cầu:
 •  A: Thành tựu
 •  B: Liên minh
 •  C: Quyền lực
 •  D: Cả 3 câu đều đúng
Câu 2: Chiến lược đưa ra lý do là:
 •  A: Việc làm cho mọi người nhìn bạn như là “ một người bạn tốt”
 •  B: Thể hiện ra là “ hai bên cùng có lợi” hay “có đi, có lại”
 •  C: Là việc đưa ra các thông tin, dữ liệu, chứng cứ để ủng hộ cho ý kiến củamình
 •  D: Cả 3 câu đều đúng
Câu 3: Chiến lược mặc cả là:
 •  A: Việc làm cho mọi người nhìn bạn như là “ một người bạn tốt”
 •  B: Thể hiện ra là “ hai bên cùng có lợi” hay “có đi, có lại”
 •  C: Là việc đưa ra các thông tin, dữ liệu, chứng cứ để ủng hộ cho ý kiến củamình
 •  D: Cả 3 câu đều đúng
Câu 4: Theo nghiên cứu của KURT LEWIN Các hành vi của người lãnh đạo đượcchia theo
 •  A: Quan tâm đến con người , quan tâm đến công việc
 •  B: Độc đoán , dân chủ, tự do
 •  C: Định hướng quan hệ, định hướng nhiệm vụ
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: Theo KURT LEWIN « phong cách độc đoán »
 •  A: Người lãnh đạo không quan tâm đến ý kiến của người dưới quyền
 •  B: Để người dưới quyền hoạt động theo ý thích của mình
 •  C: Khai tác sáng kiến của người dưới quyền
 •  D: Sẽ làm cho công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn
Câu 6: Theo thuyết đường dẫn tới mục tiêu. Phong cách hỗ trợ là?
 •  A: Đối xử công bằng vứi người dưới quyền
 •  B: Tham vấn với người dưới quyền
 •  C: Người lãnh đạo đưa ra nghững chỉ dẫn, luật lệ
 •  D: Người lãnh đạo đặt ra những mục tiêu cao mang tính thách thức
Câu 7: Câu nào sau đây thuộc hoạt động của quản trị:
 •  A: Giải quyết vấn đề
 •  B: Đưa ra các chỉ dẫn
 •  C: Bố trí lực lượng lao động
 •  D: Động viên nhân viên
Câu 8: Chiến lược ảnh hưởng nhằm
 •  A: Đạt được sự giúp đỡ
 •  B: Giao việc cho người khác
 •  C: Để hoàn thiện việc thực hiện nhiệm vụ
 •  D: Cả 3 câu đều đúng
Câu 9: Trong những câu dưới đây, câu nào không đúng:
 •  A: Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc quản lý đối tượng
 •  B: Quyền lực chỉ được sử dụng có hiệu quả và mang lại những điều tốt đẹp mộtkhi nó phù hợp với phong cách của người lãnh đạo
 •  C: Quyền lực có giới hạn
 •  D: Quyền lực biến tiềm năng thành hiện thực
Câu 10: Quyền lực cá nhân bao gồm:
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Sự thân thiện và trung thành
 •  C: Sức thu hút hấp dẫn
 •  D: a,b,c đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 3

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 3- Test nghệ thuật lãnh đạo 3 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 3 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 3- Test nghe thuat lanh dao 3 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 3 online.