Trắc nghiệm tin học văn phòng 2- Test tin học văn phòng 2

Câu 1: Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính ?
 •  A: Shift+Home
 •  B: Alt+Home
 •  C: Ctrl+Home
 •  D: Shift+Ctrl+Home
Câu 2: Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
 •  A: Chọn đối tượng, rồi chọn File Copy
 •  B: Chọn đối tượng, rồi chọn File Open
 •  C: Chọn đối tượng, rồi chọn File Restore
 •  D: Chọn đối tượng, rồi chọn File Move To Folder...
Câu 3: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
 •  A: Dấu chấm hỏi (?)
 •  B: Dấu bằng (= )
 •  C: Dấu hai chấm (: )
 •  D: Dấu đô la ()
Câu 4: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện
 •  A: Format Slide Layout...
 •  B: View Slide Layout...
 •  C: Insert Slide Layout...
 •  D: File Slide Layout...
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?
 •  A: Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
 •  B: Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể
 •  C: Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
 •  D: Cả 3 câu đều đúng
Câu 6: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:
 •  A: Table Cells
 •  B: Table Merge Cells
 •  C: Tools Split Cells
 •  D: Table Split Cells
Câu 7: Trong bảng tính Exce, nếu trong một ô tính có các kí hiệu , điều đó có nghĩa là gì?
 •  A: Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
 •  B: Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
 •  C: Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
 •  D: Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
Câu 8: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách, ta thực hiện:
 •  A: File Bullets and Numbering
 •  B: Tools Bullets and Numbering c). Format Bullets and Numbering
 •  C: Edit Bullets and Numbering
 •  D: Format Bullets and Numbering
Câu 9: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện : Chọn các ô cần gộp, rồi chọn menu lệnh
 •  A: Table Merge Cells
 •  B: Tools Split Cells
 •  C: Tools Merge Cells
 •  D: Table Split Cells
Câu 10: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng
 •  A: My Computer hoặc Windows Explorer
 •  B: My Computer hoặc Recycle Bin
 •  C: Windows Explorer hoặc Recycle Bin
 •  D: My Computer hoăc My Network Places

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 2

Bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tin học văn phòng 2- Test tin học văn phòng 2 . Bài thi Trắc nghiệm tin học văn phòng 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tin học văn phòng 2 online. Trac nghiem tin hoc van phong 2- Test tin hoc van phong 2 . Bai thi Trac nghiem tin hoc van phong 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tin hoc van phong 2 online.