Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 21- Test nghệ thuật lãnh đạo 21

Câu 1: Có mấy nguyên tắc sử dụng quyền lực?
 •  A: 6 nguyên tắc
 •  B: 7 nguyên tắc
 •  C: 8 nguyên tắc
 •  D: 9 nguyên tắc
Câu 2: Nghiên cứu của ai chỉ ra rằng: “ quyền lực chuyên môn và quyền tham chiếu có sự tương quan thuận với sự thõa mãn và việc thực hiện nhiệm vụ của người dưới quyền.”
 •  A: Bachman, Smith và Slesinger
 •  B: Podsakoff và Schriesheim
 •  C: Burke và Wilcox
 •  D: Jamieson và Thomas
Câu 3: Chiến lược nào sau đây đảm bảo “hai bên cùng có lợi” hay “có đi có lại” ?
 •  A: Chiến lược mặc cả
 •  B: Chiến lược đưa ra lý do
 •  C: Chiến lược thân thiện
 •  D: Chiến lược liên minh
Câu 4: Chiến lược nào thường liên quan đến luật lệ, quy định, hoặc những quan hệ đã được thõa thuận, cam kết ?
 •  A: Chiến lược mặc cả
 •  B: Chiến lược đưa ra lý do
 •  C: Chiến lược quyết đoán
 •  D: Chiến lược liên minh
Câu 5: Chiến lược nào thường mang tính chính trị và luôn đòi hỏi thời gian, sự nỗ lực và những kỹ năng cần được phát triển ?
 •  A: Chiến lược mặc cả
 •  B: Chiến lược đưa ra lý do
 •  C: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  D: Chiến lược liên minh
Câu 6: Ưu điểm của phong cách dân chủ
 •  A: Cho phép giải quyết một cách nhanh chóng các nhiệm vụ
 •  B: Cho phép khai thác các sang kiến kinh nghiệm của người dưới quyền, tập thể
 •  C: Cho phép phát huy tối đa năng lực sang tạo của người dưới quyền
 •  D: Cả ba câu trên
Câu 7: Ảnh hưởng là gì?
 •  A: Ảnh hưởng là sự tác động của một bên lên phía bên kia
 •  B: ảnh hường là sự tác động của bên này lên bên kia
 •  C: ảnh hưởng là tác động nhiều bên lên phía bên kia
 •  D: ảnh hưởng là tá động qua lại giữa bên này lên bên kia
Câu 8: Chiến lược nào thường sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình ?
 •  A: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  B: Chiến lược mặc cả
 •  C: Chiến lược đưa ra lý do
 •  D: Chiến lược liên minh
Câu 9: Vai trò chủ yếu của người lãnh đạo cấp cao là gì?
 •  A: Đưa ra các quyết định chiến lược cho tổ chức
 •  B: Thực hiện các chính sách, thủ tục, duy trì sự ổn định và hoạt động bình thường của tổ chức
 •  C: Hỗ trợ, bổ sung cho cấu trúc tổ chức, phát triển cách thức dể thực hiện chính sách và mục tiêu của tổ chức
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 10: “Thực hiện các chính sách, thủ tục, duy trì sự ổn định và hoạt động bình thường của tổ chức” là vai trò chủ yếu của người lãnh đạo cấp nào?
 •  A: Người lãnh đạo cấp cao
 •  B: Người lãnh đạo cấp trung
 •  C: Người lãnh đạo cấp thấp
 •  D: Tất cả đều đúng.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 21

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 21 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 21- Test nghệ thuật lãnh đạo 21 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 21 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 21 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 21- Test nghe thuat lanh dao 21 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 21 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 21 online.