Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 30- Test nghệ thuật lãnh đạo 30

Câu 1: Đối tượng của sự ảnh hưởng là:
 •  A: Một người
 •  B: Một nhóm người
 •  C: Một tổ chức hoặc các đồ vật
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: Tiếp cận theo phẩm chất trong nghiên cứu về lãnh đạo:
 •  A: Chú trọng vào những đặc tính cá nhân của người lãnh đạo.
 •  B: Chú trọng vào xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ.
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai
Câu 3: Tiếp cận theo phong cách trong nghiên cứu về lãnh đạo:
 •  A: Chú trọng vào những đặc tính cá nhân của người lãnh đạo.
 •  B: Chú trọng vào xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ.
 •  C: Chú trọng vào việc xác định các đặc tính của tình huống như quyền hạn của người lãnh đạo, thực chất của công việc được thực hiện bởi đơn vị của người lãnh đạo, mức độ động viên và năng lực thực hiện nhiệm vụ của người lao động
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Đối tượng của sự ảnh hưởng là:
 •  A: Một người
 •  B: Một nhóm người
 •  C: Một tổ chức hoặc các đồ vật
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Kết cục của một nỗ lực ảnh hưởng được thực hiện là:
 •  A: Sự tích cực, nhiệt tình tham gia
 •  B: Sự tuân thủ, sự phục tùng
 •  C: Sự kháng cự, chống đối
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 6: Trong các kỹ năng quản trị, kỹ năng nào quan trọng cho việc tổ chức, hoạch định:
 •  A: kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng quan hệ
 •  C: kỹ năng nhận thức
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 7: “ Đạt được sự ủng hộ của người khác, đồng sự” là điều kiện cần của chiến lược:
 •  A: Chiến lược lien minh
 •  B: Chiến lược thân thiện
 •  C: Chiến lược mặc cả
 •  D: Chiến lược đưa ra lí do
Câu 8: Chiến lược tham khảo cấp trên khi thực hiện cần phải:
 •  A: Đề nghị cấp trên có sự ép buộc đối với người khác
 •  B: Đề cập đến những mong muốn, nguyện vọng của cấp trên
 •  C: Tham khảo vấn đề với cấp trên
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 9: Khi thực hiện chiến lược đưa ra lí do cần phải:
 •  A: Đưa ra những phán quyết 1 cách chi tiết và giải thích những lí do
 •  B: Đưa ra những thông tin ủng hộ
 •  C: Các vấn đề phải được trình bày 1 cách logic
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 10: Trong sơ đồ mạng lưới, các phong cách lãnh đạo khác nhau được phát hiện dựa trên mức độ của:
 •  A: Mối quan tâm đến sản xuất
 •  B: Mối quan tâm đến con người
 •  C: Cả 2 câu trên đều đúng
 •  D: Cả 2 câu trên đều sai

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 30

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 30 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 30- Test nghệ thuật lãnh đạo 30 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 30 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 30 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 30- Test nghe thuat lanh dao 30 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 30 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 30 online.