Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 27- Test nghệ thuật lãnh đạo 27

Câu 1: Chiến lược “hai bên cùng có lợi” thuộc chiến lược:
 •  A: Chiến lược thân thiện.
 •  B: Chiến lược mặc cả.
 •  C: Chiến lược liên minh
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Mức độ phức tạp và tiềm năng của sự kháng cự đối với sự thay đổi bao gồm
 •  A: Thay đổi phát triển
 •  B: Thay đổi chuyển dạng
 •  C: Cả 2 câu trên đều đúng
 •  D: Cả 2 câu trên đều sai
Câu 3: Thuật ngữ Charisma là:
 •  A: Là quá trình ảnh hưởng tới thái độ và giả định của các thành viên tổ chức tạo nên sự nhiệt tình
 •  B: Là những phẩm chất có khả năng tạo nguồn cảm hứng, sức lôi cuốn, hấp dẫn, huyền bí, siêu phàm
 •  C: Là một tổ chức mới năng động, hiệu quả, thích ứng được với môi trường
 •  D: Cả 3 câu trên
Câu 4: Theo các tác gia về thuyết lãnh đạo hấp dẫn, sức hấp dẫn là kết quả của
 •  A: Phẩm chất và hành vi của người lãnh đạo
 •  B: Mức độ độc đoán của người lãnh đạo
 •  C: Cả 2 câu trên đều sai
 •  D: Cả hai câu trên đều đúng
Câu 5: Theo Conger và Kanungo, các yếu tố ảnh hưởng tới sự quy kết của người dưới quyền đối với lãnh đạo, đối với người lãnh đạo là:
 •  A: Tầm nhìn
 •  B: Sử dụng những chiến lược độc đáo
 •  C: Tự tin trong giao tiếp và thông tin
 •  D: Cả 3 câu trên đều sai
Câu 6: Tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất để đo lường hiệu quả lãnh đạo là gì?
 •  A: Nhóm hay tổ chức của người lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của họ một cách thành công hoặc đạt tới mục tiêu của nhóm hay tổ chức
 •  B: Thái độ của cấp dưới đối với người lãnh đạo
 •  C: Sự đóng góp của người lãnh đạo đối với sự phát triển của nhóm hay tổ chức được nhận thức bởi người dưới quyền
 •  D: Cả a, b, c đều không đúng
Câu 7: Khái niệm lãnh đạo theo Hemphill & Coons là gì?
 •  A: Lãnh đạo là sự khởi sướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác
 •  B: Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu.
 •  C: Lãnh đạo là cách cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung
 •  D: Lãnh đạo là sự ảnh hưởng mang tính tương tác, được thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể.
Câu 8: Theo quan điểm của Bass, mối quan hệ giữa người lãnh đạo mới về chất và lãnh đạo hấp dẫn:
 •  A: Lãnh đạo mới về chất giống lãnh đạo hấp dẫn
 •  B: Lãnh đạo mới về chất rộng hơn lãnh đạo hấp dẫn
 •  C: Lãnh đạo hấp dẫn rộng hơn lãnh đạo mới về chất
 •  D: Lãnh đạo mới về chất và lãnh đạo hấp dẫn hoàn toàn khác nhau
Câu 9: Theo mức độ phức tạp và tiềm năng của sự kháng cự đối với sự thay đổi, có thể có những thay đổi:
 •  A: Thay đổi phát triển, thay đổi chuyển dạng
 •  B: Thay đổi về chất, thay đổi phát triển
 •  C: Thay đổi chuyển dạng, thay đổi về chất
 •  D: Thay đổi phát triển, thay đổi chuyển dạng, thay đổi về chất
Câu 10: Theo mô hình nghiên cứu của trường đại học bang Ohio, ô S2 thể hiện dạng phong cách lãnh đạo nào?
 •  A: Quan tâm công việc ít, con người nhiều
 •  B: Quan tâm công việc ít, con người ít
 •  C: Quan tâm công việc nhiều, con người ít
 •  D: Quan tâm công việc nhiều, con người nhiều

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 27

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 27 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 27- Test nghệ thuật lãnh đạo 27 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 27 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 27 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 27- Test nghe thuat lanh dao 27 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 27 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 27 online.