Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 17- Test nghệ thuật lãnh đạo 17

Câu 1: P.Hersey và K.Blanchart cho rằng, người lao động trong tổ chức sẽ phát triển và trưởng thành theo một chu kỳ và trải qua 4 giai đoạn theo thứ tự là:
 •  A: Người bắt đầu nhiệt tình, Người học việc vỡ mộng, Người thực hiện tuyệt đỉnh, Người tham gia miễn cưỡng.
 •  B: Người bắt đầu nhiệt tình, Người tham gia miễn cưỡng, Người học việc vỡ mộng, Người thực hiện tuyệt đỉnh.
 •  C: Người bắt đầu nhiệt tình, Người tham gia miễn cưỡng, Người thực hiện tuyệt đỉnh, Người học việc vỡ mộng
 •  D: Cả 3 câu đều sai.
Câu 2: Theo P.Hersey và K.Blanchart người lao động trong tổ chức sẽ phát triển, trưởng thành qua:
 •  A: 3 giai đoạn
 •  B: 4 giai đoạn
 •  C: 5 giai đoạn
 •  D: 6 giai đoạn
Câu 3: Theo các nhà nghiên cứu theo thuyết đường dẫn đến các mục tiêu thì có:
 •  A: Có 4 phong cách lãnh đạo
 •  B: Có 5 phong cách lãnh đạo
 •  C: Có 6 phong cách lãnh đạo
 •  D: Có 7 phong cách lãnh đạo
Câu 4: Theo P.Hersey và K.Blanchart với người bắt đầu nhiệt tình thì người lãnh đạo nên có:
 •  A: Phong cách chỉ đạo
 •  B: Phong cách kèm cặp
 •  C: Phong cách hỗ trợ
 •  D: Phong cách ủy quyền
Câu 5: Theo P.Hersey và K.Blanchart với người tham gia miễn cưỡng thì người lãnh dạo nên có:
 •  A: Phong cách chỉ đạo
 •  B: Phong cách kèm cặp
 •  C: Phong cách hỗ trợ
 •  D: Phong cách ủy quyền
Câu 6: Theo P.Hersey và K.Blanchart phong cách ủy quyền phù hợp với:
 •  A: Người bắt đầu nhiệt tình
 •  B: Người tham gia miễn cưỡng
 •  C: Người thực hiện tuyệt đỉnh
 •  D: Người học việc vỡ mộng
Câu 7: Theo Bass người lãnh đạo có thể thay đổi những người dưới quyền bằng cách:
 •  A: Làm cho họ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng, những giá trị của những kết cục
 •  B: Khơi dậy năng lực cá nhân và nhu cầu tự thể hiện.
 •  C: Thúc đẩy họ vượt qua những lợi ích cá nhân để đạt tới những mục tiêu cao cả của tổ chức.
 •  D: a và c đúng.
Câu 8: Chọn câu sai:
 •  A: Theo mức độ phức tạp, tiềm năng của sự kháng cự đối với sự thay đổi có: thay đổi phát triển, thay đổi chuyển dạng, thay đổi số lượng.
 •  B: Tổ chức luôn được gắn liền với những thay đổi và những thay đổi này là không giống nhau.
 •  C: Thay đổi phát triển dẫn tới sự hoàn thiện những cái đang có hơn việc tạo ra cái mới.
 •  D: Thay đổi chuyển dạng tạo ra sự thay đổi một cách chậm chạp từ tình trạng cũ sang tình trạng mới.
Câu 9: Các nhân tố xác định hiệu quả của quyết định nhóm là: (chọn câu sai)
 •  A: Quy mô và thành phần nhóm.
 •  B: Sự khác biệt về địa vị và tính cách của các thành viên.
 •  C: Chất lượng và cách cư xử của người lãnh đạo.
 •  D: Sự vững chắc và tư duy của nhóm
Câu 10: Chức năng lãnh đạo trong quyết định nhóm:
 •  A: Định hướng nhiệm vụ và duy trì nhóm.
 •  B: Kiểm soát và định hướng hoạt động của nhóm
 •  C: Cả a,b đều đúng
 •  D: Cả a,b đều sai.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 17

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 17 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 17- Test nghệ thuật lãnh đạo 17 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 17 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 17 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 17- Test nghe thuat lanh dao 17 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 17 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 17 online.