Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 18- Test nghệ thuật lãnh đạo 18

Câu 1: Trong các thuyết theo tình huống thì thuyết nào được nghiên cứu kỹ và biết đến nhiều nhất?
 •  A: Thuyết chu kỳ mức độ trưởng thành của người lao động
 •  B: Thuyết ngẫu nhiên
 •  C: Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
 •  D: Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo
Câu 2: Phong cách lãnh đạo nào sau đây là phong cách tốt nhất theo nghiên cứu của trường đại học OHIO?
 •  A: Quan tâm tới công việc cao và con người thấp.
 •  B: Quan tâm tới công việc cao và con người cao.
 •  C: Quan tâm tới công việc thấp và con người cao.
 •  D: Quan tâm tới công việc thấp và con người thấp.
Câu 3: Phong cách lãnh đạo nào sau đây không thuộc nghiên cứu của Kurt Lewin?
 •  A: Phong cách độc đoán.
 •  B: Phong cách dân chủ.
 •  C: Phong cách chỉ đạo.
 •  D: Phong cách tự do
Câu 4: Trong các vai trò sau, vai trò nào không thuộc “Các vai trò thông tin” của nhà quản trị?
 •  A: Vai trò giám sát
 •  B: Vai trò liên lạc
 •  C: Vai trò cung cấp thông tin.
 •  D: Vai trò phát ngôn.
Câu 5: Kỹ năng nào sau đây không thuộc một trong chín kỹ năng có tương quan chặt với những nhà quản trị thành công mà Boyatzis đưa ra?
 •  A: Chủ động.
 •  B: Quản trị việc xây dựng và phát triển nhóm.
 •  C: Kỹ năng nhận thức, khái quát hóa.
 •  D: Hoạch định
Câu 6: “Sử dụng cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình” là cách sử dụng để thực hiện chiến lược nào?
 •  A: Chiến lược tham khảo cấp trên.
 •  B: Chiến lược liên minh.
 •  C: Chiến lược quyết đoán.
 •  D: Chiến lược đưa ra lý do
Câu 7: Khái niệm lãnh đạo nào sau đây là của Hemphill & Coons?
 •  A: Lãnh đạo là cư xử của 1 cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung.
 •  B: Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác
 •  C: Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu.
 •  D: Lãnh đạo là thích ứng với sự thay đổi.
Câu 8: Kiểu nghiên cứu chú trọng vào việc mô tả các dạng hành vi của nhà lãnh đạo thuộc về cách tiếp cận nào?
 •  A: Tiếp cận theo phong cách.
 •  B: Tiếp cận theo phẩm chất.
 •  C: Tiếp cận theo tình huống
 •  D: Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng.
Câu 9: Khi trình bày với các nhân viên, lãnh đạo không nên làm gì?
 •  A: Chủ quan hóa vấn đề
 •  B: Thể hiện những lợi ích chung
 •  C: Cụ thể hóa nhữngmục tiêu chủ yếu
 •  D: Ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.
Câu 10: Chỉ đạo và hướng dẫn thảo luận là mục tiêu của hành vi:
 •  A: Kiểm nghiệm sự nhất trí
 •  B: Điều hòa
 •  C: Tổ chức quá trình
 •  D: Thiết lập tiêu chuẩn

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 18

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 18 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 18- Test nghệ thuật lãnh đạo 18 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 18 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 18 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 18- Test nghe thuat lanh dao 18 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 18 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 18 online.