Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 2- Test quản trị nguồn nhân lực 2

Câu 1: Nguyên nhân ra đi nào dưới đây khó có thể dự đoán khi hoạch định nhân sự
 •  A: Nghỉ hưu
 •  B: Tự động nghỉ việc
 •  C: Hết hạn hợp đồng
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 2: Tuyển mộ nhân viên từ nguồn nội bộ có nhược điểm là
 •  A: Tổ chức biết rõ điểm mạnh, yếu của từng ứng viên
 •  B: Tiết kiệm chi phí tuyển mộ
 •  C: Đỡ mất thời gian hội nhập người mới
 •  D: Có thể tạo nên một nhóm ứng viên không thành công, dễ bất mãn và không hợp tác
Câu 3: Yếu tố nào dưới đây có khả năng thu hút ứng viên cho doanh nghiệp
 •  A: Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp không hấp dẫn
 •  B: Chính sách cán bộ của doanh nghiệp có nhiều ưu đãi
 •  C: Doanh nghiệp không mạnh về khả năng tài chính
 •  D: Công việc cần tuyển người không thật thú vị
Câu 4: Hậu quả nào dưới đây không phải là do tuyển dụng kém
 •  A: Phát sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc
 •  B: Kết quả làm việc kém
 •  C: Giảm chi phí đào tạo
 •  D: Mức thuyên chuyển công tác cao
Câu 5: Công việc nào dưới đây không thuộc công tác tuyển dụng
 •  A: Giám sát quá trình thực hiện công việc
 •  B: Phân tích công việc
 •  C: Thẩm tra
 •  D: Thu hút ứng viên
Câu 6: Những người tham gia phỏng vấn tuyển dụng bao gồm:
 •  A: Giám đốc nhân sự
 •  B: Quản lý trực tiếp bộ phận cần người
 •  C: Chuyên viên phỏng vấn
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: “Bạn làm gì khi phát hiện ra rằng đồng nghiệp thân thiết nhất đã lừa mình đểtranh giành cơ hội thăng tiến?” Câu hỏi trắc nghiệm này dùng để đánh giá…… ……của ứng viên
 •  A: Trí thông minh
 •  B: Tính cách
 •  C: Khả năng nhận thức
 •  D: Sở thích
Câu 8: Khi xác định nhu cầu đào tạo cần xem xét các yếu tố sau
 •  A: Nhu cầu của tổ chức
 •  B: Kết quả thực hiện công việc của nhân viên
 •  C: Những thay đổi của môi trường bên ngoài
 •  D: A, B, C
Câu 9: Phát triển nhân viên là:
 •  A: Một hoạt động trong ngắn hạn
 •  B: Liên quan đến công việc hiện thời của nhân viên
 •  C: Một chương trình dài hạn
 •  D: B & C
Câu 10: Chương trình đào tạo phải bao gồm
 •  A: Nội dung và thời gian đào tạo
 •  B: Hình thức và phương pháp đào tạo
 •  C: Cả A & B
 •  D: A hoặc B

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 2

Bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 2- Test quản trị nguồn nhân lực 2 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 2 online. Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 2- Test quan tri nguon nhan luc 2 . Bai thi Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 2 online.