Trắc nghiệm tin học văn phòng 4- Test tin học văn phòng 4

Câu 1: Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?
 •  A: Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính
 •  B: Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc
 •  C: Thông qua môi trường không khí - khi đặt những máy tính quá gần nhau
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 2: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì?
 •  A: Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
 •  B: Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
 •  C: Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
 •  D: Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
Câu 3: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách ?
 •  A: Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
 •  B: Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
 •  C: Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối
 •  D: Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
Câu 4: Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện
 •  A: Format - Slide Design
 •  B: Tools - Slide Design
 •  C: Insert - Slide Design
 •  D: Slide Show - Slide Design
Câu 5: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
 •  A: File - Search
 •  B: Windows - Search
 •  C: Start - Search
 •  D: Tools - Search
Câu 6: Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
 •  A: Insert - Header and Footer
 •  B: Tools - Header and Footer
 •  C: View - Header and Footer
 •  D: Format - Header and Footer
Câu 7: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, , được gọi là:
 •  A: Thanh công cụ định dạng
 •  B: Thanh công cụ chuẩn
 •  C: Thanh công cụ vẽ
 •  D: Thanh công cụ bảng và đường viền
Câu 8: Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?
 •  A: Microsoft Office
 •  B: Accessories
 •  C: Control Panel
 •  D: Windows Explorer
Câu 9: WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ
 •  A: Microsoft Equation
 •  B: Ogranization Art
 •  C: Ogranization Chart
 •  D: Word Art
Câu 10: Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới
 •  A: Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter
 •  B: Bấm phím Enter
 •  C: Bấm tổ hợp phím Shift - Enter
 •  D: Word tự động, không cần bấm phím

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 4

Bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tin học văn phòng 4- Test tin học văn phòng 4 . Bài thi Trắc nghiệm tin học văn phòng 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tin học văn phòng 4 online. Trac nghiem tin hoc van phong 4- Test tin hoc van phong 4 . Bai thi Trac nghiem tin hoc van phong 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tin hoc van phong 4 online.