Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 11- Test nghệ thuật lãnh đạo 11

Câu 1: Theo R.Tannenbaum và Schumidt, những áp lực từ người lãnh đạo bao gồm?
 •  A: Hệ thống giá trị, đặc tính cá nhân, năng lực trình độ, những kinh nghiệm của người lãnh đạo
 •  B: Mức độ nhu cầu độc lập của người dưới quyền, sự sẵn lòng nhận trách nhiệm trong việc tham gia vào việc ra các quyết đinh
 •  C: Những yếu tố của văn hóa tổ chức, mức độ vững chắc của nhóm, sức ép của thời gian hay tính cấp bách của việc giải quyết vấn đề, hệ thống đãi ngộ và động viên trong tổ chức
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: P. Hersey & Banchard cho rằng. Với người bắt đầu nhiệt tình thì người lãnh đạo nên có
 •  A: Phong cách kèm cặp
 •  B: Phong cách hỗ trợ
 •  C: Phong cách chỉ đạo
 •  D: Phong cách ủy quyền
Câu 3: Trong phong cách kèm cặp với người học việc vỡ mộng
 •  A: Người lãnh đạo đưa ra các chỉ dẫn cụ thể và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ dẫn
 •  B: Gần gũi, thảo luận vấn đề với người dưới quyền, khai thông các vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dưới quyền hoàn thành nhiệm vụ
 •  C: Giao nhiệm vụ và mở rộng quyền cho người dưới quyền tự giải quyết công việc được giao
 •  D: Lãnh đạo giải thích các quyết, gần gũi để giám sát, giúp đỡ và động viên người dưới quyền
Câu 4: Người lãnh đạo có định hướng nhiệm vụ
 •  A: Là người quan tâm đến những người khác, chú trọng tới các quan hệ con người, nhạy cảm với cảm xúc của những người khác
 •  B: Chú trọng vào việc chỉ đạo công việc cho người dưới quyền, quan tâm tới cấu trúc công việc, là người định hướng mục tiêu và quan tâm cao tới hiệu suất
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai
Câu 5: Theo mức độ phức tạp và tiềm năng của sự kháng cự có thể có các loại kháng cự nào?
 •  A: Thay đổi phát triển, thay đổi chuyển dạng, thay đổi cơ cấu
 •  B: Thay đổi về chất, thay đổi về lượng, thay đổi phát triển
 •  C: Thay đổi phát triển, thay đổi chuyển dạng, thay đổi về chất
 •  D: Thay đổi phát triển, thay đổi chuyển dạng
Câu 6: Yếu tố được xem là quan trọng nhất trong việc xác định mức độ thuận lợi của tình huống là:
 •  A: Cấu trúc nhiệm vụ
 •  B: Quan hệ giữa người lãnh đạo và người dưới quyền
 •  C: Quyền lực chính thức của người lãnh đạo
 •  D: Quyền lực phụ trợ của người lãnh đạo
Câu 7: Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo:
 •  A: Phong cách lãnh đạo tự do
 •  B: Phong cách lãnh đạo dân chủ
 •  C: Phong cách lãnh đạo độc đoán
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Chức năng của nhà lãnh đạo là:
 •  A: Động viên khuyến khích nhân viên
 •  B: Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển tổ chức
 •  C: Bố trí lực lượng thực hiện các mục tiêu
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 9: Nhu cầu quyền lực là nhu cầu:
 •  A: Kiểm soát và ảnh hưởng môi trường làm việc của người khác, kiểm soát và ảnh hưởng tới người khác
 •  B: Giám sát môi trường làm việc của người khác, tác động tới người khác
 •  C: Thể hiện sự vượt trội về khả năng làm việc với người khác
 •  D: Tạo sự ràng buộc với người khác, khiến người khác phải e sợ mình
Câu 10: Đối tượng tuân thủ vì đối tượng tin rằng chủ thể có quyền ra mệnh lệnh, các yêu cầu mà đối tượng có nghĩa vụ phải chấp hành là đặc trưng của quyền:
 •  A: Quyền trừng phạt
 •  B: Quyền chuyên môn
 •  C: Quyền hợp pháp
 •  D: Quyền tham chiếu

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 11

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 11- Test nghệ thuật lãnh đạo 11 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 11 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 11- Test nghe thuat lanh dao 11 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 11 online.