Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 26- Test nghệ thuật lãnh đạo 26

Câu 1: Kỹ năng cơ bản của nhà lãnh đạo.
 •  A: Kỹ năng hoạch định
 •  B: Kỹ năng tổ chức
 •  C: Kỹ năng nhận thức
 •  D: Kỹ năng diễn giải
Câu 2: Nhà quản trị cấp cao?
 •  A: Hỗ trợ, bổ sung cho cấu trúc tổ chức hiện tại và phát triển những cách thức để thực hiện các chính sách và các mục tiêu được xác lập bởi cấp cao hơn.
 •  B: Có nghĩa vụ chủ yếu trong việc thực hiện các chính sách, thủ tục, duy trì sự ổn định, hoạt động bình thường của các hoạt động hiện hữu trong tổ chức.
 •  C: Nghĩa vụ chủ yếu trong việc ra những quyết định chiến lược Kỹ năng kỹ thuật là quan trọng hơn so với kỹ năng nhận thức hoặc kỹ năng quan hệ.
Câu 3: “ Chiến lược sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình” là:
 •  A: Chiến lược quyết đoán
 •  B: Chiến lược đưa ra lý do.
 •  C: Chiến lược tham khảo cấp trên.
 •  D: Chiến lược liên minh.
Câu 4: Tác động mang lại kết quả tốt trong công việc và trong cả mối quan hệ làm việc.
 •  A: Sự tích cực, nhiệt tình tham gia.
 •  B: Sự tuân thủ, phục tùng.
 •  C: Sự kháng cự, chống lại
 •  D: Sự thỏa mãn yêu cầu các bên.
Câu 5: Phạm vi ảnh hưởng của quyền lực:
 •  A: Ảnh hưởng đối với người dưới quyền.
 •  B: Ảnh hưởng đối với cấp trên.
 •  C: Cả những người ngoài tổ chức như nhà cung ứng
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 6: Quyền lực cá nhân gồm:
 •  A: Tài năng chuyên môn.
 •  B: Sự thân thiện, sự trung thành
 •  C: Sức hấp dẫn, lôi cuốn
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Chiến lược quyết đoán cần:
 •  A: Đưa ra các thay đổi về trách nhiệm và nghĩa vụ.
 •  B: Đề nghị cấp trên có sự ép buộc đối với người khác
 •  C: Các vấn đề phải được trình bày một cách logic.
 •  D: Đưa ra giới hạn thời gian một cách chặt chẽ.
Câu 8: Khi một nổ lực ảnh hưởng được thực hiện nó có thể tạo ra các kết cục sau:
 •  A: Sự tích cực, nhiệt tình tham gia.
 •  B: Sự tuân thủ, sự phục tùng
 •  C: Sự kháng cự, chống đối
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 9: Chiến lược thân thiện bao gồm việc làm cho mọi người nhìn bạn như là…?
 •  A: Một người hòa đồng
 •  B: Một người thân thiện
 •  C: Một người tốt
 •  D: Một người vui vẻ
Câu 10: Quyền lực chuyên môn và quyền tham chiếu có sự tương quan như thế nào với sự thỏa mãn và việc thực hiện nhiệm vụ của người dưới quyền?
 •  A: Tương quan thuận
 •  B: Tương quan nghịch
 •  C: Không tương quan
 •  D: Tùy trường hợp

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 26

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 26 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 26- Test nghệ thuật lãnh đạo 26 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 26 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 26 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 26- Test nghe thuat lanh dao 26 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 26 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 26 online.