Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 37- Test nghệ thuật lãnh đạo 37

Câu 1: Câu nhận định nào sau đây là đúng nhất:
 •  A: Trong phong cách kèm cặp, người lãnh đạo giải thích các quyết định, giúp đỡ, gần gũi, động viên người dưới quyền nhưng không được giám sát họ.
 •  B: Phong cách hỗ trợ thích hợp với người dưới quyền là người tham gia miễn cưỡng
 •  C: Phong cách chỉ đạo phù hợp với người dưới quyền là người học việc vỡ mộng
 •  D: Người lãnh đạo nên giao nhiệm vụ, mở rộng quyền tự giải quyết công việc cho người dưới quyền bắt đầu nhiệt tình
Câu 2: Có bao nhiêu phong cách ra quyết định theo Vroom, Yetton và Jago:
 •  A: 5 phong cách (2 phong cách độc đoán, 1 phong cách tham vấn, 2 phong cách nhóm quyết định)
 •  B: 4 phong cách (2 phong cách độc đoán, 1 phong cách tham vấn, 1 phong cách nhóm quyết định)
 •  C: 5 phong cách (2 phong cách độc đoán, 2 phong cách tham vấn, 1 phong cách nhóm quyết định)
 •  D: 4 phong cách (1 phong cách độc đoán, 2 phong cách tham vấn, 1 phong cách nhóm quyết định)
Câu 3: Nhận định nào sau đây là sai trong thuyết ngẫu nhiên:
 •  A: Hiệu quả của định hướng nhiệm vụ hay định hướng quan hệ là phụ thuộc vào mức độ thuận lợi hay bất lợi của tình huống
 •  B: Mức độ thuận lợi/ bất lợi của tình huống được xác định bởi 3 yếu tố
 •  C: Trong tình thế thuận lợi rất cao, người lãnh đạo có định hướng nhiệm vụ là thành công
 •  D: Trong tình thế thông thường, định hướng quan hệ là thành công.
Câu 4: Ví dụ nào sau đây không phải là thay thế và trung hoà cho sự lãnh đạo:
 •  A: Tổ chức thiếu năng động, trung hoà định hướng nhiệm vụ
 •  B: Nhiệm vụ thú vị hấp hẫn, trung hoà định hướng hỗ trợ
 •  C: Người dưới quyền có trình độ chuyên môn cao, thay thế định hướng nhiệm vụ
 •  D: Tính vững chắc của nhóm làm việc, thay thế cho định hướng nhiệm vụ và hỗ trợ.
Câu 5: Sự thay đổi lớn nhất thể hiện bởi sự nhận thức lại những sứ mạng, mục tiêu, sản phẩm, lãnh đạo hoặc cấu trúc của tổ chức là sự thay đổi nào?
 •  A: Thay đổi chuyển dạng
 •  B: Thay đổi căn bản về chất
 •  C: Thay đổi phát triển
 •  D: Thay đổi phương thức
Câu 6: Những kỹ năng của người lãnh đạo thành công
 •  A: Tài giỏi, thông minh
 •  B: Ngoại giao và lịch thiệp
 •  C: Kỹ năng xã hội
 •  D: Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 7: Nhược điểm của chiến lược mặc cả
 •  A: Nó tập cho đối tượng quen với sự trao đổi
 •  B: Nếu bạn lạm dụng chiến lược này quá mức thì những người khác sẽ nghi ngờ về động cơ của bạn
 •  C: Chiến lược có thể đạt tới sự tuân thủ, phục từng song rất khó khăn trong việc đạt tới sự tích cực nhiệt tình, tham gia thực sự.
 •  D: Nếu bạn sử dụng chiến lược này một cách thường xuyên thì nó sẽ phá vỡ các mối quan hệ làm việc.
Câu 8: Các chiến lược ảnh hưởng gồm
 •  A: Chiến lược thân thiện
 •  B: Chiến lược đánh đổi
 •  C: Chiến lược quyết đoán
 •  D: a & c đều đúng
Câu 9: Hiệu quả của quyền trừng phạt là gì?
 •  A: Đối tượng tuân thủ nhằm đạt được phần thưởng mà đối tượng tin rằng phần thưởng này được chi phối và kiểm soát bởi chủ thể
 •  B: Đối tượng tuân thủ vì đối tượng khâm phục chủ thể và muốn đạt đến sự chấp nhận, phê chuẩn của chủ thể
 •  C: Đối tượng tuân thủ vì tin rằng chủ thể có những kiến thức vầ cách làm việc tôt nhất.
 •  D: Đối tượng tuân thủ, phục tùng để tránh sự trừng phạt mà họ tin rằng sự trừng phạt này bị kiểm soát bởi chủ thể
Câu 10: Các yếu tố tạo nên quyền lực chính trị trong một tổ chức
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Quyền hạn chính thức
 •  C: Sự kiểm soát với quá trình ra quyết định
 •  D: Sức hấp dẫn, lôi cuốn

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 37

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 37 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 37- Test nghệ thuật lãnh đạo 37 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 37 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 37 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 37- Test nghe thuat lanh dao 37 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 37 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 37 online.