Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 31- Test nghệ thuật lãnh đạo 31

Câu 1: Định nghĩa về quyền lực:
 •  A: Là khả năng ảnh hưởng đến người khác. Người có quyền lực có thể sử dụng hay không sử dụng nó, được gọi là quyền lực tiềm năng
 •  B: Quyền lực là trong nhận thức của đối tượng: Chủ thể chỉ có khả năng để mở rộng, sự mở rộng tới những người nhận thức về nó.
 •  C: Quyền lực trong tổ chức đã đạt được và con người có khả năng làm tăng hay giảm quyền lực của họ.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: Các yếu tố tạo ra quyền lực cho một cá nhân trong một tổ chức:
 •  A: Quyền lực vị trí
 •  B: Quyền lực cá nhân
 •  C: Quyền lực chính trị
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 3: Chọn phát biểu sai:
 •  A: Quyền chuyên môn là tài năng chuyên môn trong việc giải quyết các vấn đề hoặc trong việc thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt
 •  B: Trong ngắn hạn, kiến thức và năng lực chủ thể sẽ được bộc lộ, được kiểm chứng.
 •  C: Bằng chứng thể hiện tài năng chuyên môn là thông qua bằng cấp, học hàm, học vị, bằng phát minh sáng chế, các công trình khoa học…
 •  D: Sự thuyết phục nhất của tài năng chuyên môn là thông qua giải quyết các vấn đề quan trọng, đưa ra những quyết định đúng.
Câu 4: Quyền lực chính trị được tạo ra bởi các quá trình hoạt động nào trong tổ chức:
 •  A: Sự kiểm soát đối với các nguồn lực và phần thưởng; sự kiểm soát đối với sự trừng phạt; sự kiểm soát đối với thông tin.
 •  B: Việc kiểm soát đối với quá trình ra quyết định; liên minh; kết nạp; thể chế hóa.
 •  C: Tài năng chuyên môn
 •  D: Sự thân thiện/trung thành; sức thu hút, hấp dẫn.
Câu 5: Quyền lực cá nhân được tạo ra từ:
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Sự thân thiện, sự trung thành
 •  C: Sức thu hút, hấp dẫn
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 6: Ở cấp cao, trong các vai trò quyết định, vai trò nào mang tính chính thức nhiều nhất:
 •  A: Vai trò giữ trật tự
 •  B: Vai trò phân bổ nguồn lực
 •  C: Vai trò người khởi xướng
 •  D: Vai trò thương thảo
Câu 7: Các vai trò của người lãnh đạo:
 •  A: Vai trò tương tác
 •  B: Vai trò thong tin
 •  C: Vai trò quyết định
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 8: Nhược điểm của phong cách tự do:
 •  A: Người dưới quyền nắm rất ít thông tin
 •  B: Dể dẫn đến tình trạng hổn loạn, vô chính phủ do thiếu vắng chỉ dẩn của người lãnh đạo
 •  C: Người lãnh đạo không thể hiện được khả năng lãnh đạo
 •  D: Cả 3 câu trên đều sai
Câu 9: Ưu điểm của phong cách độc đoán:
 •  A: Thu hút đông đảo người lao động tham gia
 •  B: Giải quyết và đánh giá trên cơ sở có sự tham gia của tập thể
 •  C: Cho phép khai thác những sáng kiến, kinh nghiệm của những người dưới quyền, tập thể; làm cho người dưới quyền cảm thấy thỏa mãn.
 •  D: Ít tốn kém thời gian
Câu 10: Ưu điểm của phong cách độc đoán:
 •  A: Các quyết định được đề ra trên cơ sở kiến thức, kinh nghiệm của người lãnh đạo
 •  B: Các chỉ thị được đề ra 1 cách nghiêm ngặt
 •  C: Giải quyết 1 cách nhanh chóng các nhiệm vụ
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 31

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 31 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 31- Test nghệ thuật lãnh đạo 31 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 31 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 31 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 31- Test nghe thuat lanh dao 31 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 31 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 31 online.