Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 13- Test nghệ thuật lãnh đạo 13

Câu 1: Khi các thành viên nhóm được bao gồm trong việc chọn lựa giải pháp, người lãnh đạo cần nhận thức về những sai lầm có thể tránh, các sai lầm đó là
 •  A: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều
 •  B: Sự phân cực, kế hoạch hành động nông cạn, thiển cận
 •  C: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều, kế hoạch hành động nông cạn, thiển cận
 •  D: Quyết định vội vã, sự tham gia không đồng đều, sự phân cực, kế hoạch hành động nông cạn, thiển cận
Câu 2: Khi nhóm khó có thể đạt tới sự đồng ý do có những quan điểm trái ngược, các kỹ thuật nào sau đây có thể được sử dụng để ngăn chặn sự phân hóa:
 •  A: Đưa ra những ưu điểm, hợp nhất giải pháp, thực nghiệm
 •  B: Đưa ra những ưu điểm, hợp nhất giải pháp, người lãnh đạo quyết định
 •  C: Hợp nhất giải pháp, thực nghiệm, người lãnh đạo quyết định
 •  D: Đưa ra những ưu điểm, hợp nhất giải pháp, thực nghiệm, người lãnh đạo quyết định
Câu 3: Hành vi nhóm có bao nhiêu dạng chính, gồm những dạng nào
 •  A: 5 dạng : kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ, thiết lập các tiêu chuẩn, phân tích quá trình
 •  B: 5 dạng : phân loại, kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ, thiết lập các tiêu chuẩn
 •  C: 4 dạng : kiểm soát và duy trì, điều hòa, hỗ trợ, thiết lập các tiêu chuẩn
 •  D: 3 dạng: điều hòa, hỗ trợ, thiết lập các tiêu chuẩn
Câu 4: Những hoạt động của quản trị là:
 •  A: Hoạch địch, tổ chức, kiểm tra, tổng kết
 •  B: Hoạch địch, tổ chức, kiểm soát và giải quyết vấn đề.
 •  C: Hoạch địch, kiểm tra và giải quyết vấn đề.
 •  D: Đưa ra các chỉ dẫn, bố trí lực lượng và động viên nhân viên.
Câu 5: Lãnh đạo mới về chất là việc lãnh đạo bằng:
 •  A: Đặc tính cá nhân của người lãnh đạo
 •  B: Sự ảnh hưởng của quyền lực.
 •  C: Tầm nhìn, nguồn cảm hứng, sức hấp dẫn.
 •  D: Xác định các đặc tính của tình huống
Câu 6: Trong các ý sau, ý nào thuộc về quyền lực chính trị?
 •  A: Quyền hạn chính thức
 •  B: Tài năng chuyên môn.
 •  C: Sự kiểm soát đối với quá trình ra quyết định.
 •  D: Sự kiểm soát đối với thông tin.
Câu 7: Nhà lãnh đạo sử dụng phong cách ủy quyền là giao nhiệm vụ và mở rộng quyền cho người dưới quyền tự giải quyết công việc được giao áp dụng với ai?
 •  A: Người bắt đầu nhiệt tình
 •  B: Người học việc vỡ mộng
 •  C: Người tham gia miễn cưỡng
 •  D: Người thực hiện tuyệt đỉnh
Câu 8: Chất lượng của các quyết định chiến lược phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng nào sau đây của người đưa ra quyết định ?
 •  A: Kỹ năng chuyên môn
 •  B: Kỹ năng nhân sự
 •  C: Kỹ năng tư duy
 •  D: Cả 3 kỹ năng trên
Câu 9: Chiến lược nào sau đây khi được sử dụng một cách thường xuyên sẽ gây phá vỡ các mối quan hệ làm việc ?
 •  A: Chiến lược quyết đoán
 •  B: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  C: Chiến lược liên minh
 •  D: Chiến lược trừng phạt
Câu 10: Theo Kurt Leuin phong cách lãnh đạo nào mang lại hiệu quả cao nhất ?
 •  A: Phong cách độc nhất
 •  B: Phong cách dân chủ
 •  C: Phong cách tự do
 •  D: Phong cách dân chủ,phong cách tự do

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 13

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 13 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 13- Test nghệ thuật lãnh đạo 13 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 13 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 13 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 13- Test nghe thuat lanh dao 13 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 13 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 13 online.