Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 19- Test nghệ thuật lãnh đạo 19

Câu 1: Khám phá và giải quyết các vấn đề của quá trình là mục tiêu của hành vi:
 •  A: Thiếp lập tiêu chuẩn.
 •  B: Phân tích quá trình.
 •  C: Kiểm soát và duy trì.
 •  D: Tổ chức quá trình.
Câu 2: Chọn câu đúng. Theo Boyatxis người lãnh đạo thành công là :
 •  A: Dám nhận lỗi.
 •  B: Dám nhận trách nhiệm, lịch thiệp.
 •  C: Quản trị việc xây dựng và phát triển nhóm.
 •  D: Dám nhận lỗi, định hướng hiệu suất
Câu 3: Ở Anh, thuật ngữ nào được sử dụng phổ biến hơn?
 •  A: Lãnh đạo
 •  B: Quản trị
 •  C: Chỉ huy
 •  D: Cả 3 câu đều không đúng
Câu 4: Ở Mỹ, thuật ngữ nào được sử dụng phổ biến hơn?
 •  A: Lãnh đạo
 •  B: Quản trị
 •  C: Chỉ huy
 •  D: Cả 3 câu đều không đúng
Câu 5: Theo Kotter, khái niệm lãnh đạo là gì?
 •  A: Là cư xử của một cá nhân khi anh ta lãnh đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới mục tiêu chung.
 •  B: Là sự thích ứng với sự thay đổi.
 •  C: Là quá trình ảnh hưởng tới nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu
 •  D: Cả ba câu đều đúng.
Câu 6: Lãnh đạo lôi cuốn gồm những phẩm chất, đặc tính, có thể kiểm chứng, thấy được chứ không phải là những truyền thuyết hoặc huyền thoại. Đây là thuyết lãnh đạo của:
 •  A: Conger và Kanungo
 •  B: Bass
 •  C: Burns
 •  D: House
Câu 7: Yếu tố quan trọng nhất của việc xác định mức độ thuận lợi của tình huống?
 •  A: Cấu trúc nhiệm vụ
 •  B: Quan hệ giữa người lãnh đạo và người dưới quyền
 •  C: Quyền lực chính thức của người lãnh đạo
 •  D: Tài năng của người lãnh đạo
Câu 8: Theo nghiên cứu của Kurt Lewwin, nhà lãnh đạo có những phong cách nào?
 •  A: Phong cách độc lập
 •  B: Phong cách riêng biệt
 •  C: Phong cách quan tâm đến nhân viên
 •  D: Phong cách dân chủ
Câu 9: Những vai trò của nhà lãnh đạo?
 •  A: Vai trò thông tin
 •  B: Vai trò điều khiển
 •  C: Vai trò thực hiện
 •  D: Vai trò kiểm tra
Câu 10: Theo Mc Clelland, con người có những nhu cầu cơ bản nào?
 •  A: Nhu cầu an toàn
 •  B: Nhu cầu liên minh
 •  C: Nhu cầu được tôn trọng
 •  D: Nhu cầu được thể hiện

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 19

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 19 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 19- Test nghệ thuật lãnh đạo 19 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 19 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 19 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 19- Test nghe thuat lanh dao 19 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 19 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 19 online.