Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 2- Test nghệ thuật lãnh đạo 2

Câu 1: Với người học việc vỡ mộng thì người lãnh đạo nên có phong cách nào
 •  A: Phong cách chủ đạo
 •  B: Phong cách kèm cặp
 •  C: Phong cách hỗ trợ
 •  D: Phong cách ủy quyền
Câu 2: Thay đổi xảy ra ở những công ty đình đốn bế tắc thường là
 •  A: Thay đổi phát triển
 •  B: Thay đổi chuyển dạng
 •  C: Thay đổi về bản chất
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 3: Tiếp cận theo phong cách chú trọng vào…?
 •  A: Những đặc cá nhân của người lãnh đạo
 •  B: Xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ
 •  C: Xác định các dạng đặc tính của tình huống
 •  D: Cách sử dụng quyền lực
Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về “quyền lực cá nhân”?
 •  A: Sự liên minh, sự kết nạp
 •  B: Sức hấp dẫn lôi cuốn, sự liên minh
 •  C: Tài năng chuyên môn , sự thân thiện, sự hấp dẫn
 •  D: Quyền lực chính thức, sự thân thiện, việc thể chế hóa
Câu 5: Đo lường sự thành công của việc sử dụng quyền lực.Chọn câu đúng
 •  A: Nguyên tắc làm việc của người lãnh đạo
 •  B: Sự thỏa mãn và mức độ hoàn thành công việc của người dưới quyền
 •  C: Sự thỏa mãn của người dưới quyền
 •  D: Sự sợ hãi của người dưới quyền
Câu 6: Chọn câu đúng. Thực hiện chiến lượt mặc cả
 •  A: Cư sử 1 cách thân thiện
 •  B: Giao việc cho người khác
 •  C: Đưa ra phần thưởng
 •  D: Đưa ra những phán quyết một cách chi tiết
Câu 7: Chọn câu đúng. Theo BOYATZIS người lãnh đạo thành công là
 •  A: Dám nhận lỗi
 •  B: Dám nhận trách nhiệm, lịch thiệp
 •  C: Quản trị việc xây dựng và phát triển nhóm
 •  D: Dám nhận lỗi, định hướng hiệu suất
Câu 8: Vai trò quyết định gồm
 •  A: Đại diện , lãnh đạo, liên lạc
 •  B: Giám sát, phổ biến, phát ngôn
 •  C: Phát ngôn, khởi xướng, liên lạc
 •  D: Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực, thương thuyết
Câu 9: Những người theo thuyết dẫn đường mục tiêu đưa ra những phong cáchlãnh đạo:
 •  A: Phong cách chỉ đạo
 •  B: Phong cách hỗ trợ, phong cách chỉ đạo
 •  C: Phong cách tham gia
 •  D: Cả b, c đều đúng
Câu 10: Kỹ năng quản trị bao gồm
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng quan hệ
 •  C: Kỹ năng nhận thức
 •  D: Cả 3 câu đều đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 2

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 2- Test nghệ thuật lãnh đạo 2 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 2 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 2- Test nghe thuat lanh dao 2 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 2 online.