Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 4- Test nghệ thuật lãnh đạo 4

Câu 1: Các kỹ năng về quản trị như kỹ năng về kỹ thuật, kỹ năng quan hệ, kỹnăng hiện thưc lần lượt có liên quan tới:
 •  A: Con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệm
 •  B: Ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con người
 •  C: Đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệm
 •  D: Con người, khái niệm
Câu 2: Các yêu cầu như đưa ra thông tin ủng hộ, giải thích những lý do, các vấn đề phải được trình bày một cách logic là thuộc:
 •  A: chiến lược quyết đoán
 •  B: chiến lược đưa ra lý do
 •  C: chiến lược thân thiện
 •  D: chiến lược mặc cả
Câu 3: Các vai trò quyết định của người lãnh đạo bao gồm:
 •  A: Khởi xướng, giữ trật tự, phận bổ nguồn lực, thương thảo
 •  B: Giữ trật tự, phân bổ nguồn lực, cung cấp thông tin, phát ngôn
 •  C: Khởi xướng, giữ trật tự, phân bổ nguồn lực, thương thảo,giám sát
 •  D: Khởi xướng, thương thảo, giám sát, cung cấp thộng tin
Câu 4: Phong cách mang lại hiệu quả nhất và là phong cách của người lãnh đạo thành công đó là:
 •  A: Phong cách tự do
 •  B: Phong cách dân chủ
 •  C: Phong cách độc đoán
 •  D: Phong cách chỉ đạo
Câu 5: Giải thích cho những người dưới quyền về những điều mà người lãnh đạo mong đợi ở họ thuộc phong cách lãnh đạo:
 •  A: phong cách hỗ trợ
 •  B: phong cách chỉ đạo
 •  C: phong cách tham gia
 •  D: Phong cách định hướng thành tựu
Câu 6: Trong những câu sau đây câu nào không thuộc thuyết lãnh đạo của Burns:
 •  A: những người lãnh đạo và những người dưới quyền tác động lẫn nhau làmtăng mức độ đạo đức và động viên
 •  B: người lãnh đạo mới về chất là người thách thức những người dưới quyềnthực hiện những nhiệm vụ không được quy định
 •  C: những người lãnh đạo mới về chất chủ yếu trên sự ảnh hưởng của người lãnhđạo với những người dưới quyền
 •  D: người lãnh đạo mới về chất theo đuổi việc làm tăng lên sự hiểu biết củanhững người dưới quyền.
Câu 7: Hoạt động nào là của lãnh đạo
 •  A: Giải quyết vấn đề
 •  B: Đưa ra chỉ dẫn
 •  C: Kiểm soát
 •  D: Tổ chức
Câu 8: Chọn định nghĩa đúng:
 •  A: Hiệu quả lãnh đHiệu quả lãnh đạo được đo lường bằng sự đóng gó của lãnh đạo cho sự phát triệncủa nhóm.ạo được đo lường bằng sự đóng gó của lãnh đạo cho sự phát triệncủa nhóm.
 •  B: Hiệu quả lãnh đạo được đo bằng thái độ cấp dưới đối với người lãnh đạo
 •  C: Hiệu quả lãnh đạo được đo bằng lợi nhuận,doanh số ,năng suất
 •  D: a,b,c dều đúng
Câu 9: Hoạt động của quản trị
 •  A: Động viên nhân viên
 •  B: Bố trí lực lượng lao động
 •  C: Đưa ra chỉ dẫn
 •  D: a,b,c sai
Câu 10: Khi một nổ lực ảnh hưởng đang thực hiện thì sẽ tạo ra kết cục:
 •  A: Sự tích cực nhiệt tình tham gia
 •  B: Sự tuân thủ,sự phục tùng
 •  C: kháng cự chống đối
 •  D: a,b,c đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 4

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 4- Test nghệ thuật lãnh đạo 4 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 4 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 4- Test nghe thuat lanh dao 4 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 4 online.