Trắc nghiệm tin học văn phòng 3- Test tin học văn phòng 3

Câu 1: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
 •  A: Mạng cục bộ
 •  B: Mạng diện rộng
 •  C: Mạng toàn cầu
 •  D: Một ý nghĩa khác
Câu 2: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả ?
 •  A: 3
 •  B: HOC
 •  C: TIN
 •  D: Tinhoc
Câu 3: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là
 •  A: Xóa tệp văn bản
 •  B: Chèn kí hiệu đặc biệt
 •  C: Lưu tệp văn bản vào đĩa
 •  D: Tạo tệp văn bản mới
Câu 4: Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím ?
 •  A: Shift_Del
 •  B: Alt_Del
 •  C: Ctrl_Del
 •  D: Cả 3 câu đều sai
Câu 5: Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
 •  A: Window - Save
 •  B: Edit - Save
 •  C: Tools - Save
 •  D: File - Save
Câu 6: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện
 •  A: File - View Show
 •  B: Window - View Show
 •  C: Slide Show - View Show
 •  D: Tools - View Show
Câu 7: Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:
 •  A: Edit - New Slide
 •  B: File - New Slide
 •  C: Slide Show - New Slide
 •  D: Insert - New Slide
Câu 8: Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để
 •  A: Cắt một đoạn văn bản
 •  B: Dán một đoạn văn bản từ Clipboard
 •  C: Sao chép một đoạn văn bản
 •  D: Cắt và sao chép một đoạn văn bản
Câu 9: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
 •  A: Control Windows
 •  B: Control Panel
 •  C: Control System
 •  D: Control Desktop
Câu 10: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
 •  A: 0
 •  B: 5
 •  C: #VALUE!
 •  D: #DIV/0!

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 3

Bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tin học văn phòng 3- Test tin học văn phòng 3 . Bài thi Trắc nghiệm tin học văn phòng 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tin học văn phòng 3 online. Trac nghiem tin hoc van phong 3- Test tin hoc van phong 3 . Bai thi Trac nghiem tin hoc van phong 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tin hoc van phong 3 online.