Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 22- Test nghệ thuật lãnh đạo 22

Câu 1: “Hỗ trợ, bổ sung cho cấu trúc tổ chức, phát triển cách thức dể thực hiện chính sách và mục tiêu của tổ chức” là vai trò chủ yếu của người lãnh đạo cấp nào?
 •  A: Người lãnh đạo cấp cao
 •  B: Người lãnh đạo cấp trung
 •  C: Người lãnh đạo cấp thấp
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: Theo Henry Mintzberg, ba nhóm vai trò của người lãnh đạo là gì?
 •  A: Các nhóm vai trò tương tác, thông tin, quyết định
 •  B: Các nhóm vai trò tương tác, liên lạc, phân bổ nguồn nhân lực
 •  C: Các nhóm vai trò lãnh đạo, phát ngôn, quyết định
 •  D: Các nhóm vai trò lãnh đạo, thông tin, phân bổ nguồn nhân lực
Câu 3: Theo Henry Mintzberg, nhóm các vai trò thông tin bao gồm những vai trò nào?
 •  A: Giám sát, phổ biến, liên lạc
 •  B: Giám sát, phổ biến, phát ngôn
 •  C: Liên lạc, phát ngôn, thương thuyết
 •  D: Phổ biến, phát ngôn, thương thuyết
Câu 4: Henry Mintzberg, nhóm vai trò quyết định không bao gồm những vai trò nào?
 •  A: Vai trò thương thảo
 •  B: Vai trò giữ trật tự
 •  C: Vai trò lãnh đạo
 •  D: Vai trò phân bổ nguồn nhân lực
Câu 5: Theo Kurt Lewin, xét về lượng thông tin mà người dưới quyền được biết, thì phong cách nào lãnh đạo nào là tốt nhất, tính từ thấp đến cao.
 •  A: Độc đoán, tự do, dân chủ
 •  B: Tự do, dân chủ, độc đoán
 •  C: Độc đoán, dân chủ, tự do
 •  D: Tự do, độc đoán, dân chủ
Câu 6: Kỹ năng cần thiết cho việc thiết lập quan hệ hợp tác có hiệu quả với cấp trên dưới với đồng sự và những người ngoài tổ chức
 •  A: kỹ năng kỹ thuật
 •  B: kỹ năng quan hệ hay lỹ năng con người
 •  C: kỹ năng nhận thức
 •  D: Cả ba câu trên
Câu 7: Kỹ năng nhận thức quan trọng nhất đối với
 •  A: Người lãnh đạo cấp cao
 •  B: Người lãnh đạo cấp trung
 •  C: Người lãnh đạo cấp thấp
 •  D: Cả ba câu trên
Câu 8: Vai trò liên lạc thuộc vào vai trò nào của người lãnh đạo
 •  A: Vai trò tương tác
 •  B: Vai trò thông tin
 •  C: Vai trò quyết định
 •  D: Vai trò thương thảo
Câu 9: Nhân tố nào sau đây là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả của cuộc họp?
 •  A: Tính cách của các thành viên
 •  B: Sự vững chắc của nhóm và tư duy nhóm
 •  C: Chất lượng lãnh đạo
 •  D: Môi trường làm việc hiện đại
Câu 10: Theo mức độ phức tạp và tiềm năng của sự kháng cự đối với sự thay đối có thể có các loại thay đổi nào sau đây?
 •  A: Thay đổi hình thái và thay đổi chuyền dạng
 •  B: Thay đổi về chất và thay đổi về lượng
 •  C: Cả a, b đều đúng
 •  D: Cả a, b đều sai

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 22

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 22 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 22- Test nghệ thuật lãnh đạo 22 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 22 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 22 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 22- Test nghe thuat lanh dao 22 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 22 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 22 online.