Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 29- Test nghệ thuật lãnh đạo 29

Câu 1: Định nghĩa về lãnh đạo theo quan điểm của Hemphill & Coons:
 •  A: Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung.
 •  B: Lãnh đạo là sự ảnh hưởng (tác động) mang tính tương tác, được thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể.
 •  C: Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác.
 •  D: Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu
Câu 2: Định nghĩa về lãnh đạo theo quan điểm của Katz & Kahn:
 •  A: Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung.
 •  B: Lãnh đạo là sự ảnh hưởng (tác động) mang tính tương tác, được thực hiện trong một tình huống, được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin để đạt tới những mục tiêu cụ thể.
 •  C: Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác.
 •  D: Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu
Câu 3: Định nghĩa về lãnh đạo theo quan điểm của Jacobs:
 •  A: Lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt tới những mục tiêu chung.
 •  B: Lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác.
 •  C: Lãnh đạo là sự tương tác giữa những con người trong đó một người trình bày những thông tin để những người khác trở nên bị thuyết phục với những kết cục của anh ta…và kết cục này sẽ được hoàn thiện khi đối tượng cư xử theo những điều được đề nghị hoặc đòi hỏi.
 •  D: Lãnh đạo là quá trình ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt tới mục tiêu.
Câu 4: Tiếp cận theo phẩm chất trong nghiên cứu về lãnh đạo:
 •  A: Chú trọng vào những đặc tính cá nhân của người lãnh đạo.
 •  B: Chú trọng vào xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ.
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai
Câu 5: Tiếp cận theo phong cách trong nghiên cứu về lãnh đạo:
 •  A: Chú trọng vào những đặc tính cá nhân của người lãnh đạo.
 •  B: Chú trọng vào xem xét những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị công tác của họ.
 •  C: Chú trọng vào việc xác định các đặc tính của tình huống như quyền hạn của người lãnh đạo, thực chất của công việc được thực hiện bởi đơn vị của người lãnh đạo, mức độ động viên và năng lực thực hiện nhiệm vụ của người lao động
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 6: Kỹ năng nào không thuộc 3 kỹ năng cơ bản của quản trị:
 •  A: Kỹ năng kĩ thuật
 •  B: Kỹ năng hoạch định
 •  C: kỹ năng nhận thức
 •  D: Kỹ năng quan hệ
Câu 7: Nhân tố nào quan trọng nhất quyết định hiệu quả của cuộc họp:
 •  A: Chất lượng lãnh đạo
 •  B: Tính cách của các thành viên
 •  C: Quy mô và thành phần của nhóm
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 8: Kỹ năng kỹ thuật:
 •  A: Cần thiết cho các nhà quản trị trong việc giải quyết các vấn đề, chỉ đạo người dưới quyền trong các hoạt động chuyên môn
 •  B: Rất cụ thể và là dạng dể hiểu nhất
 •  C: Có thể học được thông qua các khóa huấn luyện
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 9: “Hổ trợ, bổ sung cho cấu trúc tổ chức hiện tại và phát triển những cách thức để thực hiện các chính sách và các mục tiêu được xác lập bởi cấp cao hơn” là vai trò của:
 •  A: Lãnh đạo cấp cao
 •  B: Lãnh đạo cấp trung
 •  C: Lãnh đạo cấp thấp
 •  D: Câu b, c đều đúng
Câu 10: Tầm quan trọng của những kỹ năng cho các nhà quản trị cấp cao phụ thuộc vào:
 •  A: Loại hình của tổ chức
 •  B: Quy mô của tổ chức
 •  C: Mức độ tập quyền của nó
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 29

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 29 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 29- Test nghệ thuật lãnh đạo 29 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 29 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 29 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 29- Test nghe thuat lanh dao 29 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 29 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 29 online.