Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 34- Test nghệ thuật lãnh đạo 34

Câu 1: Vai trò của người lãnh đạo cấp trung là gì
 •  A: Thực hiện các chính sách, thủ tục, duy trì sự ổn định của tổ chức
 •  B: Hỗ trợ bổ sung cho cấu trúc tổ chức hiện tại và phát triển cách thức thực hiện mục tiêu được xác định bởi cấp trên
 •  C: Ra quyết định chiến lược
 •  D: A,B,C đều đúng
Câu 2: Cách chủ yếu để đạt tới thông tin cần thiết của nhà lãnh đạo là:
 •  A: Những thông tin viết
 •  B: Những cuộc họp đột xuất
 •  C: Những cuộc thăm quan khảo sát
 •  D: Cả 3 câu trên đúng
Câu 3: Nguyên nhân của việc ra quyết định có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm là do:
 •  A: Quá trình ra quyết định lộn xộn
 •  B: Người lãnh đạo cấp cao không đủ năng lực
 •  C: Quá trình ra quyết định luông mang tính chất chính trị
 •  D: Công ty không đủ tiềm lực phát triển
Câu 4: Các chiến lược được đề ra theo quá trình:
 •  A: Trên – xuống
 •  B: Dưới – lên
 •  C: Ngang hàng
 •  D: A, B, C đều đúng
Câu 5: Người lãnh đạo có bao nhiêu nhóm vai trò chính
 •  A: 2: thông tin, quyết định
 •  B: 3: thông tin, quyết định, thương thuyết
 •  C: 3: tương tác, thông tin, quyết định
 •  D: 3: liên lạc, giám sát, tương tác
Câu 6: Năng lực thứ 5 trong 9 năng lực có liên quan chặt chẽ đến nhà quản trị thành công là:
 •  A: Chủ động
 •  B: Tự tin
 •  C: Kỹ năng trình bày miệng
 •  D: Chuẩn đoán bằng khái niệm
Câu 7: Năng lực thứ 2 trong 9 năng lực có liên quan chặt chẽ đến nhà quản trị thành công là:
 •  A: Định hướng hiệu suất
 •  B: Chủ động
 •  C: Quan tâm tới sự ảnh hưởng tới người khác
 •  D: Sử dụng quyền lực xã hội
Câu 8: Năng lực thứ 4 có tương quan đến những nhà quản trị thành công là:
 •  A: Định hướng hiệu suất
 •  B: Tự tin
 •  C: Chủ động
 •  D: Chuẩn đoán bằng khái niệm
Câu 9: Theo Boyatzis một trong 9 năng lực có tương quan chặt chẽ với những nhà quản trị là
 •  A: Kỹ năng nhận thức khái quát hóa
 •  B: Định hướng tương lai
 •  C: Chủ quan
 •  D: Sử dụng quyền lực cá nhân
Câu 10: Một trong những quyền lực chính của nhà lãnh đạo?
 •  A: Quyền lực vị trí
 •  B: Quyền lực kinh tế
 •  C: Cả hai câu trên đều đúng
 •  D: Cả hai câu trên đều sai

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 34

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 34 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 34- Test nghệ thuật lãnh đạo 34 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 34 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 34 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 34- Test nghe thuat lanh dao 34 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 34 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 34 online.