Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 14- Test nghệ thuật lãnh đạo 14

Câu 1: Phong cách dân chủ của Kurt Lewin có nội dung là:
 •  A: Người lãnh đạo không kiểm tra hành vi của người dưới quyền
 •  B: Người lãnh đạo và người dưới quyền làm việc tự do, ít tốn kém thời gian.
 •  C: Bản thân người lãnh đạo chỉ giải quyết những vấn đề lớn còn lại giao cho cấp dưới.
 •  D: Cho người dưới quyền phát huy hết khả năng năng lực.
Câu 2: Theo Katz& Kahn (1978) lãnh đạo là gì?
 •  A: Lao động là quá trịnh ảnh hưởng tới những hoạt động của nhóm có tổ chức để đạt mục tiêu.
 •  B: Lao động là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mong đợi và sự tương tác.
 •  C: Lao động là sự ảnh hưởng mang tính tương tác được thực hiện trong một tình huống được chỉ đạo thông qua quá trình thông tin.
 •  D: lãnh đạo là cư xử của một cá nhân khi anh ta chỉ đạo các hoạt động của nhóm để đạt được các mục tiêu chung.
Câu 3: Cơ sở của quyền lực bao gồm:
 •  A: Quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân, quyền lực chính trị.
 •  B: Quyền lực vị trí, quyền lực chính trị, quyền lực cá nhân.
 •  C: Quyền lực chính trị, quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân.
 •  D: Cơ sở khác
Câu 4: Mức độ phức tạp và tiềm năng có 3 loại thay đổi, đó là gì
 •  A: Chuyển dạng, tiềm năng, cấu trúc.
 •  B: Phát triển, chuyển dạng, chất.
 •  C: Tiềm năng, chuyển dạng, chất.
Câu 5: Câu nói: “nhà quản trị là người giải quyết công việc đúng còn người lãnh đạo là người giải quyết đúng công việc” là quan điểm của
 •  A: Kotter
 •  B: Bennis và Nanus
 •  C: Zalezik
 •  D: Kotz và Kahn
Câu 6: Tiêu chuẩn phổ biến nhất để đánh giá hiệu quả lãnh đạo?
 •  A: Thái độ của cấp dưới với người lãnh đạo.
 •  B: Sự phát triển và trưởng thành về tâm lý của người dưới quyền.
 •  C: Nhóm hay tổ chức thực hiện nhân viên một cách thành công hoặc đạt tới các mục đích của nhóm (tổ chức).
 •  D: Cả 3 đều sai.
Câu 7: Tiếp cận theo phẩm chất chú trọng vào:
 •  A: Hành vi của người lãnh đạo.
 •  B: Đặt tính cá nhân của người lãnh đạo
 •  C: Xác định các đặc tính của tình huống.
 •  D: Sự ảnh hưởng của quyền lực
Câu 8: Đặc tính của quyền lực không bao gồm:
 •  A: Quyền lực là khả năng ảnh hưởng đến người khác, có thể sử dụng hay không sử dụng nó. Được gọi là quyền lực tiềm năng.
 •  B: Quyền lực là trong nhận thức của đối tượng
 •  C: Quyền lực trong tổ chức đã đạt được, con người có khả năng làm tăng hay giảm quyền lực của họ.
 •  D: Quyền lực được thể hiện qua quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân, quyền lực chính trị.
Câu 9: Kết quả của nổ lực ảnh hưởng là (chọn câu sai):
 •  A: Sự kháng cự, sự chống đối.
 •  B: Sự tích cực nhiệt tình tham gia.
 •  C: Sự tuân thủ, sự phục tùng.
 •  D: Sự thành công của tổ chức.
Câu 10: Quyền lực vị trí gồm (chọn câu sai):
 •  A: Quyền hạn chính thức
 •  B: Sự kiểm soát đối với các nguồn lực và phần thưởng.
 •  C: Sự kiểm soát đối với quá trình ra quyết định.
 •  D: Sự kiểm soát đối với sự trừng phạt.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 14

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 14 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 14- Test nghệ thuật lãnh đạo 14 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 14 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 14 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 14- Test nghe thuat lanh dao 14 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 14 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 14 online.