Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 39- Test nghệ thuật lãnh đạo 39

Câu 1: Những sai lầm khi lựa chọn giải pháp là:
 •  A: Quyết định vội vã, sự tham gia không đầy đủ
 •  B: Sự tham gia không đầy đủ, sự phân hóa
 •  C: Kế hoạch hành động nông cạn, thiển cận
 •  D: Cả 3 đều đúng
Câu 2: Ưu điểm của phong cách lãnh đạo tự do là?
 •  A: Cho phép khai thác những sáng kiến kinh nghiệp của người dưới quyền.
 •  B: Cho phép phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người dưới quyền.
 •  C: Cho phép giải quyết một cách nhanh chóng các nhiệm vụ.
 •  D: Tạo ra 1 sự thỏa mãn lớn cho người dưới quyền vì tạo ra được cảm giác về được chấp nhận và tham gia.
Câu 3: Những áp lực từ người lãnh đạo là?
 •  A: Hệ thống giá trị.
 •  B: Đặc tính cá nhân.
 •  C: Năng lực trình độ, kinh nghiệm của người lãnh đạo.
 •  D: Tất cả.
Câu 4: Đâu là điểm trung tâm của lãnh đạo?
 •  A: Hoạch định.
 •  B: Tổ chức.
 •  C: Kiểm tra.
 •  D: Quyết định.
Câu 5: Nghiên cứu về lãnh đạo là nghiên cứu về sự tác động của
 •  A: Con người vào con người
 •  B: Con người vào sự vật, sự việc
 •  C: Môi trường vào con người
 •  D: Con người vào môi trường
Câu 6: “Thuyết về động cơ vai trò quản trị” là nghiên cứu của ai?
 •  A: Mc.clelland
 •  B: Stogdill
 •  C: Miner
 •  D: Baytzig
Câu 7: Trong các kỹ năng sau, kỹ năng nào không phải là kỹ năng cơ bản của nhà quản trị?
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng giao tiếp
 •  C: Kỹ năng quan hệ
 •  D: Kỹ năng nhận thức
Câu 8: Trong các định nghĩa sau, định nghĩa nào là quyền hợp pháp?
 •  A: Đối tượng tuân thủ, phục tùng để tránh sự trừng phạt mà họ tin rằng sự trừng phạt này được kiểm soát bởi chủ thể.
 •  B: Đối tượng tuân thủ vì đối tượng tin rằng chủ thể có quyền ra mệnh lệnh, các yêu cầu mà đối tượng có nghĩa vụ chấp hành.
 •  C: Đối tượng tuân thủ vì tin rằng chủ thể có những kiến thức về cách làm việc tốt nhất.
 •  D: Đối tượng tuân thủ vì đối tượng khâm phục chủ thể và muốn đạt đến sự chấp thuận, phê chuẩn của chủ thể
Câu 9: Trong số các chiến lược ảnh hưởng, chiến lược nào thể hiện sự “hai bên cùng có lợi”?
 •  A: Chiến lược liên minh
 •  B: Chiến lược đưa ra lý do
 •  C: Chiến lược mặc cả
 •  D: Chiến lược thân thiện
Câu 10: Cơ sở nào sau đây thuộc quyền lực vị trí:
 •  A: Tài năng chuyên môn
 •  B: Sự trung thành
 •  C: Sự liên minh
 •  D: Sự kiểm soát môi trường

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 39

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 39 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 39- Test nghệ thuật lãnh đạo 39 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 39 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 39 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 39- Test nghe thuat lanh dao 39 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 39 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 39 online.