Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 36- Test nghệ thuật lãnh đạo 36

Câu 1: Người dưới quyền được tham gia đánh giá kết quả công việc nhưng quá trình của phong cách này tốn kém nhiều thời gian. Đó là phong cách:
 •  A: Độc đoán
 •  B: Dân chủ
 •  C: Tự do
 •  D: Dân chủ và tự do
Câu 2: Phong cách tự do theo Kurt Kewin có đặc điểm:
 •  A: Phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người dưới quyền nên đây là phong cách mang lại hiệu quả cao nhất
 •  B: Giao quyền hạn và trách nhiệm cho mọi người, nên dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong tổ chức
 •  C: Phong cách này chưa được dùng rộng rãi trong doanh nghiệp
 •  D: Dòng thông tin được thực hiện theo chiều ngang và chiều dọc.
Câu 3: Nhân viên được xem như công cụ để đạt tới những mục tiêu chung của tổ chức, đây là một trong những quan niệm phong cách lãnh đạo của:
 •  A: Kurt Lewin
 •  B: Trường Đại học bang Ohio
 •  C: Trường Đại học Michigan
 •  D: R.Likert
Câu 4: Các nào sau đây không dùng để nâng cao động cơ của người dưới quyền:
 •  A: Làm cho người dưới quyền nhận thức rõ các mục tiêu của công việc
 •  B: Gắn chặt các phần thưởng với việc đạt mục tiêu
 •  C: Làm tăng các cơ hội trong quá trình làm thoả mãn các cá nhân.
 •  D: Giải thích một cách rõ ràng, cách thức mà các mục tiêu, phần thưởng mong đợi có thể đạt được
Câu 5: Ảnh hưởng từ hành vi của người lãnh đạo lên sự thoả mãn và những nổ lực của người dưới quyền phụ thuộc vào tình huống, đó là theo quan điểm của thuyết:
 •  A: Thuyết chu kỳ mức độ trưởng thành của người lao động
 •  B: Thuyết ngẫu nhiên
 •  C: Thuyết đường dẫn tới mục tiêu
 •  D: Miền lựa chọn liên tục hành ci lãnh đạo.
Câu 6: Những áp lực từ tình huống bao gồm những yếu tố nào:
 •  A: Mức độ nhu cầu độc lập của người dưới quyền
 •  B: Năng lực trình độ
 •  C: Những kinh nghiệm của người lãnh đạo
 •  D: Tất cả câu trên đều sai
Câu 7: Nó cho phép khai thác những sáng kiến, của những người dưới quyền của tập thể là ưu điểm của phong cách nào theo nghiên cứu của Kurt Levin
 •  A: Phong cách độc đoán
 •  B: Phong cách dân chủ
 •  C: Phong cách tự do
 •  D: Phong cách sáng tạo.
Câu 8: Bản chất công việc của người lãnh đạo
 •  A: Công việc nhẹ nhàng nhưng căng thẳng
 •  B: Công việc là khác biệt, đa dạng và không liên tục
 •  C: Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói
 •  D: Cả b và c đúng
Câu 9: Quá trình thực hiện kỹ năng nhân sự
 •  A: Thỏa mãn nhu cầuTìm hiểu nhu cầuMối quan hệ tốt
 •  B: Thỏa mãn nhu cầu Mối quan hệ tốt Tìm hiểu nhu cầu
 •  C: Mối quan hệ tốt Thỏa mãn nhu cầu Tìm hiểu nhu cầu
 •  D: Cả 3 đều sai.
Câu 10: Theo Mc. Clelland cùng các cộng sự thì con người có những nhu cầu cơ bản nào?
 •  A: Nhu cầu quyền lực, nhu cầu tự do
 •  B: Nhu cầu thành tựu, nhu cầu liên minh, và nhu cầu quyền lực.
 •  C: Nhu cầu thành tựu, nhu cầu liên minh, và nhu cầu tự do
 •  D: Nhu cầu liên minh, và nhu cầu quyền lực

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 36

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 36 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 36- Test nghệ thuật lãnh đạo 36 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 36 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 36 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 36- Test nghe thuat lanh dao 36 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 36 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 36 online.