Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 24- Test nghệ thuật lãnh đạo 24

Câu 1: “Thay đổi một cách chậm chạp, từ tình trạng cũ sang tình trạng mới” là sự thay đổi:
 •  A: Thay đổi phát triển
 •  B: Thay đổi chuyển dạng
 •  C: Thay đổi căn bản về chất
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 2: Yếu tố “tầm nhìn” được Conger và Kanungo đề cập trong thuyết lãnh đạo hấp dẫn của họ, đó là:
 •  A: Biết hy sinh vì lợi ích cho người dưới quyền
 •  B: Biết nhìn xa trông rộng và chỉ ra con đường tươi sáng hơn cho người dưới quyền
 •  C: Biết cách tỉnh ngộ người dưới quyền
 •  D: Biết sử dụng chiến lược độc đáo
Câu 3: Thuận lợi đạt được khi quy mô của một nhóm trở nên to lớn hơn, đó là:
 •  A: Sử dụng trí tuệ tập thể và viễn cảnh rộng lớn hơn cho việc giải quyết vấn đề
 •  B: Sự thống trị của một số ít những người nói nhiều và những người tích cực
 •  C: Truyền thông tin giữa các thành viên sẽ nhanh hơn, thuận lợi hơn
 •  D: Cơ hội phát biểu cho các thành viên tăng lên
Câu 4: Trong lãnh đạo ra quyết định, định hướng nhiệm vụ không gồm những dạng hành vi nào:
 •  A: Tổ chức quá trình
 •  B: Tóm tắt và tổng kết
 •  C: Điều hòa và hỗ trợ
 •  D: Cả 3 đều đúng.
Câu 5: Phương pháp để cho tất cả các thành viên trong nhóm viết ý tưởng của mình ra giấy một cách độc lập, không thảo luận trước khi tổng kết lại và từng thành viên sẽ đóng góp ý kiến cho ý tưởng của người khác; đó là phương pháp:
 •  A: Động não
 •  B: Nhóm danh nghĩa
 •  C: Kỹ thuật bắt chước thiên nhiên
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 6: Kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với những người quản trị cấp trung?
 •  A: kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng nhận thức
 •  C: Kỹ năng quan hệ
 •  D: Cả 3 kỹ năng trên
Câu 7: Đối với người quản trị cấp cao, kỹ năng nào quan trọng hơn so với lãnh đạo cấp trung và cấp thấp?
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng nhận thức
 •  C: Kỹ năng quan hệ
 •  D: Cả 3 kỹ năng trên
Câu 8: Kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với những người lãnh đạo cấp thấp?
 •  A: Kỹ năng kỹ thuật
 •  B: Kỹ năng nhận thức
 •  C: Kỹ năng quan hệ
 •  D: Cả 3 kỹ năng trên
Câu 9: Những nhà lãnh đạo cấp cao có nghĩa vụ chủ yếu trong việc gì?
 •  A: Ra những quyết định chiến lược
 •  B: Ra quyết định đào thải nhân viên
 •  C: Hỗ trợ, bổ sung cho cấu trúc tổ chức hiện tại
 •  D: Đánh giá chiến lược do cấp dưới đề ra
Câu 10: Các kỹ năng có bản của nhà quản trị là gì?
 •  A: Chuyên môn, giao tiếp, thực tế
 •  B: Kỹ thuật, chuyên môn, giao tiếp
 •  C: Lãnh đạo, diễn giải, quan hệ
 •  D: Kỹ thuật, quan hệ, nhận thức

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 24

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 24 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 24- Test nghệ thuật lãnh đạo 24 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 24 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 24 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 24- Test nghe thuat lanh dao 24 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 24 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 24 online.