Trắc nghiệm quản trị nhân lực- Test quản trị nhân lực

Câu 1: Yếu tố nào phản ánh quá trình phát triển nghề nghiệp của người lao động trong DN
 •  A: Số lượng nhân lực
 •  B: Chất lượng nhân lực
 •  C: Cơ cấu cấp bậc nhân lực
 •  D: Cơ cấu tuổi nhân lực
Câu 2: Quản trị nguồn nhân lực bao gồm các nhóm hoạt động chức năng chính sau đây, trừ:
 •  A: Thu hút nguồn nhân lực
 •  B: Sử dụng nguồn nhân lực
 •  C: Phát triển nguồn nhân lực
 •  D: Duy trì nguồn nhân lực
Câu 3: Vai trò của Trưởng phòng Nhân sự ( TPNS ) trong các DN Việt Nam còn mờ nhạt vì các lý do chính sau, trừ:
 •  A: Giám đốc thường can thiệp trực tiếp vào các vấn đề quản lý nhân sự
 •  B: Năng lực của TPNS còn nhiều hạn chế
 •  C: Chưa có chức danh Giám đốc nguồn nhân lực tương xứng với tầm quan trọng của vị trí công việc này
 •  D: TPNS ít khi tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch SXKD một cách đầy đủ và sâu sắc
Câu 4: Nhóm hoạt động chức năng thu hút nguồn nhân lực không bao gồm:
 •  A: Tuyển mộ
 •  B: Lựa chọn
 •  C: Đào tạo
 •  D: Hoạch định
Câu 5: Môi trường tác nghiệp của DN không bao gồm nhân tố nào dưới đây:
 •  A: Các đối thủ cạnh tranh
 •  B: Nhà cung cấp nguyên vật liệu
 •  C: Nguồn nhân lực
 •  D: Khách hàng
Câu 6: Chiến lược nào dưới đây làm tăng mức độ kiểm soát của người thực hiện đối với công việc:
 •  A: Chiến lược mở rộng phạm vi công việc
 •  B: Chiến lược làm giàu ( tăng chiều sâu công việc)
 •  C: Chiến lược trả lương theo thành tích
 •  D: Chiến lược giờ làm việc linh hoạt
Câu 7: Chiến lược nào dưới đây làm tăng mức độ thách thức của người thực hiện đối với công việc:
 •  A: Chiến lược mở rộng phạm vi công việc
 •  B: Chiến lược làm giàu ( tăng chiều sâu công việc)
 •  C: Chiến lược trả lương theo thành tích
 •  D: Chiến lược giờ làm việc linh hoạt
Câu 8: Trong phân tích công việc, phương pháp nào giúp thu thập nhiều thông tin nhất:
 •  A: Bảng câu hỏi
 •  B: Quan sát
 •  C: Phỏng vấn
 •  D: Nhật ký công việc
Câu 9: Các kế hoạch nguồn nhân lực thuộc loại:
 •  A: Kế hoạch tác nghiệp
 •  B: Kế hoạch chiến lược cấp công ty
 •  C: Kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược
 •  D: Kế hoạch chiến lược cấp chức năng
Câu 10: Công tác dự báo nhu cầu về nhân lực của DN cần căn cứ vào các yếu tố sau đây, trừ:
 •  A: Kế hoạch SXKD
 •  B: Hồ sơ nhân viên
 •  C: Cung cầu trên thị trường lao động
 •  D: Năng suất lao động thực tế

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị nhân lực

Bài Trắc nghiệm quản trị nhân lực đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị nhân lực- Test quản trị nhân lực . Bài thi Trắc nghiệm quản trị nhân lực miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị nhân lực online. Trac nghiem quan tri nhan luc- Test quan tri nhan luc . Bai thi Trac nghiem quan tri nhan luc mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri nhan luc online.