Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 15- Test nghệ thuật lãnh đạo 15

Câu 1: Các vai trò tương tác bao gồm ?
 •  A: Vai trò người đại diện,vai trò lãnh đạo,vai trò liên lạc
 •  B: Vai trò người đại diện, vai trò người khởi xướng, vai trò phát ngôn
 •  C: Vai trò người đại diện, vai trò giám sát, vai trò cung cấp thông tin
 •  D: Vai trò người đại diện, vai trò giữ trật tự, vai trò thương thảo
Câu 2: Quyền lực chính trị không bao gồm yếu tố nào sau đây?
 •  A: Việc kiểm soát đối với quá trình ra quyết định
 •  B: Liên minh
 •  C: Kết nạp
 •  D: Tài năng chuyên môn
Câu 3: Các tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo thì tiếp cận nào thì không đúng?
 •  A: Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng
 •  B: Tiếp cận theo phẩm chất
 •  C: Tiếp cận theo phong cách
 •  D: Tiếp cận theo thói quen
Câu 4: Nhân tố nào quan trọng nhất quyết định hiệu quả của cuộc họp?
 •  A: Chất lượng lãnh đạo.
 •  B: Môi trường cuộc họp.
 •  C: Tính cách của các thành viên.
 •  D: Nội dung cuộc họp.
Câu 5: Sự ảnh hưởng tiềm năng dựa trên sự kiểm soát nguồn lực được gọi là quyền:
 •  A: Quyền thưởng
 •  B: Quyền phạt
 •  C: Quyền chính thức
 •  D: Quyền lãnh đạo
Câu 6: Theo thuyết Y cho rằng bản chất của con người là:
 •  A: Thích tìm tòi học hỏi.
 •  B: Thích hưởng thụ hơn là lao động.
 •  C: Thích lao động là nhu cầu của con người.
 •  D: Lười lao động.
Câu 7: Chiến lược liên minh cần phải thực hiện sao?
 •  A: Đạt được sự ủng hộ người khác, đồng sự và sử dụng buổi hợp chính thức trình bày những yêu cầu.
 •  B: Đề nghị cấp trên có sự ép buộc với người khác.
 •  C: Trích dẫn các thõa thuận, quy định, quy chế…
 •  D: Thực hiện sự giúp đỡ.
Câu 8: Theo French & Raven cho rằng quyền lực có mấy cơ sở?
 •  A: 3
 •  B: 4
 •  C: 5
 •  D: 6
Câu 9: Chiến lược ảnh hưởng gồm:
 •  A: 6 chiến lược
 •  B: 7 chiến lược
 •  C: 8 chiến lược
 •  D: 9 chiến lược
Câu 10: Các hoạt động của người lãnh đạo có xu hướng ……. Là làm từng đoạn, không……. , và rất …….
 •  A: Ngắt, khác biệt, liên tục
 •  B: Ngắt, liên tục, khác biệt.
 •  C: Khác biệt, ngắt, liên tục.
 •  D: Liên tục, ngắt, khác biệt.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 15

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 15 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 15- Test nghệ thuật lãnh đạo 15 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 15 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 15 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 15- Test nghe thuat lanh dao 15 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 15 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 15 online.