Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 16- Test nghệ thuật lãnh đạo 16

Câu 1: Thuyết về động cơ vai trò quản trị là của ai?
 •  A: Kotter
 •  B: Mc Clelland
 •  C: Miner
 •  D: Stogdill
Câu 2: Theo Mc Clelland con người có các nhu cầu cơ bản sau: (Tìm câu sai)
 •  A: Nhu cầu thành tựu
 •  B: Nhu cầu sinh học
 •  C: Nhu cầu quyền lực
 •  D: Nhu cầu liên minh
Câu 3: Vai trò thông tin gồm:
 •  A: Giám sát, khởi sướng và phát ngôn.
 •  B: Thông tin, giữ trật tự và thương thảo.
 •  C: Giám sát, thông tin và phát ngôn.
 •  D: Khởi sướng, thông tin và phát ngôn.
Câu 4: Theo Mintzberg (1973) nhóm các vai trò tương tác bao gồm:
 •  A: Đại diện, lãnh đạo, liên lạc.
 •  B: Đại diện, lãnh đạo, liên lạc, phát ngôn
 •  C: Đại diện, lãnh đạo, liên lạc, phổ biến.
 •  D: Đại diện, lãnh đạo, giám sát.
Câu 5: Tìm câu sai:Bản chất công việc của người lãnh đạo là:
 •  A: Công việc nặng nhọc và căng thẳng.
 •  B: Công việc là khác nhau và lặp lại thường xuyên.
 •  C: Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói.
 •  D: Quá trình qui định là lộn xộn, mang tính chính trị.
Câu 6: Có 3 loại phong cách: độc đoán, dân chủ và tự do là nghiên cứu của ai?
 •  A: Mô hình trường ĐH Bang Ohio
 •  B: Rlikert
 •  C: Kurt Lewin
 •  D: Nghiên cứu ĐH Michigan
Câu 7: Quyền tham chiếu của người lãnh đạo với người dưới quyền phụ thuộc vào:
 •  A: Sức thu hút và hấp dẫn.
 •  B: Tài năng chuyên môn.
 •  C: Sự thân thiện và lòng trung thành.
 •  D: Cả 3 đều sai.
Câu 8: Theo Mintzberg (1973)vai trò quyết định gồm :
 •  A: Đại diện , lãnh đạo, liên lạc.
 •  B: Giám sát, phổ biến, phát ngôn.
 •  C: Phát ngôn, khởi xướng, liên lạc.
 •  D: Khởi xướng, giải quyết xung đột, phân bổ nguồn lực, thương thuyết.
Câu 9: Theo thuyết đường dẫn đến mục tiêu có các phong cách lãnh đạo chính là :
 •  A: Phong cách chỉ đạo, hổ trợ.
 •  B: Phong cách tham gia, phong cách định hướng thành tựu.
 •  C: Cả a,b đều đúng.
 •  D: Cả a,b đều sai.
Câu 10: Theo thuyết lãnh đạo hấp dẫn của House thì người lãnh đạo hấp dẫn được định nghĩa?
 •  A: Là người có nhu cầu quyền lực mạnh tự tin và có niềm tin vững chắc vào ý tưởng và niềm tin của họ.
 •  B: Thường lãnh đạo theo cách tạo cho người dưới quyền ấn tượng.
 •  C: Luôn thể hiện một cách rõ ràng những mục tiêu ý tưởng có liên quan tới sứ mạng của tổ chức.
 •  D: Là người hành độngt theo cách thức khơi dậy những động cơ có liên quan tới sứ mạng của nhóm, tổ chức.

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 16

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 16 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 16- Test nghệ thuật lãnh đạo 16 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 16 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 16 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 16- Test nghe thuat lanh dao 16 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 16 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 16 online.