Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 4- Test quản trị nguồn nhân lực 4

Câu 1: Nhân viên muốn trong tổ chức, ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, tức là họ muốn có
 •  A: Công bằng cá nhân
 •  B: Công bằng trong nội bộ
 •  C: Công bằng với bên ngoài
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 2: Để nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc, tổ chức cần
 •  A: Đánh giá đúng khả năng của nhân viên
 •  B: Hội nhập nhân viên nhanh chóng
 •  C: Đào tạo và phát triển nhân viên
 •  D: Tất cả đều cần thiết
Câu 3: Lương tối thiểu nhân với hệ số lương sẽ bằng
 •  A: Lương cơ bản
 •  B: Lương thực tế
 •  C: Lương danh nghĩa
 •  D: Thu nhập bình quân
Câu 4: Trả lương theo doanh thu là một hình thức trả lương
 •  A: Theo chức danh công việc
 •  B: Theo kết quả công việc
 •  C: Theo người thực hiện công việc
 •  D: Theo thời gian làm việc
Câu 5: Nhược điểm của hình thức trả lương theo nhân viên là
 •  A: Kích thích nâng cao trình độ lành nghề
 •  B: Chi phí về tiền lương của doanh nghiệp cao hơn
 •  C: Thuận lợi khi làm việc nhóm
 •  D: Sử dụng lao động linh hoạt trong tình hình mới
Câu 6: Vấn đề tồn tại trong đào tạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là
 •  A: Không xác định đúng nhu cầu đào tạo
 •  B: Không đánh giá đúng kết quả đào tạo
 •  C: Không có môi trường ứng dụng những gì được đào tạo
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 7: Làm thế nào để biết việc quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp tốt hay chưa tốt
 •  A: Dựa vào số vụ tranh chấp khiếu nại trong doanh nghiệp
 •  B: Dựa vào sự thỏa mãn, hài lòng của người lao động
 •  C: Dựa vào năng suất lao động bình quân của doanh nghiệp
 •  D: Cả A, B, C đều đúng
Câu 8: Các mối quan hệ trong thực hiện công việc sẽ được thể hiện trong
 •  A: Bản tiêu chuẩn nhân viên
 •  B: Bản mô tả công việc
 •  C: Bản nội quy làm việc
 •  D: Bản quy chế tiền lương
Câu 9: Việc dự báo nhu cầu và phân tích hiện trạng nguồn nhân lực của tổ chức đượcthể hiện ở khâu
 •  A: Hoạch định nguồn nhân lực
 •  B: Tuyển dụng nhân viên
 •  C: Đào tạo và phát triển
 •  D: Đánh giá nhân viên
Câu 10: Để thu hút các nhân viên đang làm việc trong các công ty khác, có thể dùng hình thức
 •  A: Săn đầu người
 •  B: Quảng cáo
 •  C: Qua quan hệ quen biết cá nhân
 •  D: Tất cả các câu trên

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 4

Bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 4- Test quản trị nguồn nhân lực 4 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 4 online. Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 4- Test quan tri nguon nhan luc 4 . Bai thi Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 4 online.