Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 8- Test nghệ thuật lãnh đạo 8

Câu 1: Quyền lực cá nhân được thể hiện qua
 •  A: Quyền hạn chính thức
 •  B: Tài năng chuyên môn
 •  C: Sự liên minh
 •  D: Sự kết nạp
Câu 2: Cơ sở của quyền lực là
 •  A: Quyền lực cá nhân
 •  B: Quyền trừng phạt
 •  C: Quyền chuyên môn
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Trong nghiên cứu về lãnh đạo có thể phân loại thành các tiếp cận nào?
 •  A: Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng
 •  B: Tiếp cận về phẩm chất, phong cách, tình huống
 •  C: Tiếp cận về người lãnh đạo mới về chất
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Quyền lực có đặc tính nào?
 •  A: Quyền lực là khả năng ảnh hưởng đến người khác
 •  B: Quyền lực là trong nhận thức của đối tượng
 •  C: Quyền lực trong tổ chức đã đạt được và con người có khả năng làm tăng hay giảm quyền lực của họ
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 5: Câu nào sau đây đúng
 •  A: Quyền lực cá nhân của người lãnh đạo không phụ thuộc vào những kỹ năng của người lãnh đạo
 •  B: Quyền chuyên môn dựa trên tài năng chuyên môn của người lãnh đạo
 •  C: Quyền tham chiếu không dựa trên những kỹ năng quan hệ của người lãnh đạo
 •  D: Cả 3 đều sai.
Câu 6: Mục tiêu của việc sử dụng các chiến lược ảnh hưởng
 •  A: Đạt dược sự giúp đỡ
 •  B: Giao việc cho người khác
 •  C: Đạt được một cái gì đó từ người khác
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Chiến lược ảnh hưởng có liên quan tới
 •  A: Mục đích của việc sử dụng ảnh hưởng
 •  B: Đối tượng ảnh hưởng
 •  C: Quan hệ qua lại giữa chủ thể và đối tượng
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 8: Các chiến lược ảnh hưởng thường được sử dụng trong thực tế là
 •  A: Chiến lược thân thiện, chiến lược trao đổi, chiến lược đưa ra lý do
 •  B: Chiến lược quyết đoán, chiến lược liên minh
 •  C: Chiến lược tham khảo ý kiến cấp trên, chiến lược trừng phạt
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Chiến lược thân thiện phù hợp trong trường hợp
 •  A: Những người muốn người khác biết đến mình
 •  B: Những người muốn giúp đỡ người khác
 •  C: Những người muốn thể hiện mình
 •  D: Những người muốn tìm sự hợp tác
Câu 10: Nguyên tắc của chiến lược trao đổi là
 •  A: Cho đi một cái gì đó nhằm đạt được cái khác
 •  B: Thể hiện sự thiện chí
 •  C: Cư xử một cách thân thiện
 •  D: Làm cho công việc trở nên quan trọng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 8

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 8- Test nghệ thuật lãnh đạo 8 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 8 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 8- Test nghe thuat lanh dao 8 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 8 online.