Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 20- Test nghệ thuật lãnh đạo 20

Câu 1: “Hiệu quả lãnh đạo” được đánh giá dựa vào yếu tố nào?
 •  A: Năng suất làm việc và kết quả hoạt động của nhóm hoặc tổ chức
 •  B: Thái dộ của cấp dưới đối với người lãnh đạo.
 •  C: Sự ảnh hưởng của người lãnh đạo đối với sự phát triển của tố chức.
 •  D: Tùy mục tiêu và giá trị của người đánh giá đưa ra.
Câu 2: : “Nghiên cứu về lãnh đạo là nghiên cứu về sự tác động của……….…” Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào chỗ trống
 •  A: Con người vào con người
 •  B: Chủ thể lên đối tượng
 •  C: Người này lên một nhóm người khác
 •  D: Cả ba câu đều đúng
Câu 3: “Năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng tới đối tượng” được hiểu là gì?
 •  A: Sự lãnh đạo
 •  B: Sự ảnh hưởng
 •  C: Quyền lực
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Để hiểu hiệu quả của lãnh đạo, cần phải xem xét quan hệ nào của quyền lực?
 •  A: Quyền lực từ trên xuống của người lãnh đạo đối với người dưới quyền.
 •  B: Quyền lực từ dưới lên của người dưới quyền đối với người lãnh đạo
 •  C: Quyền lực ngang của người dưới quyền đối với những người cùng cấp trong tổ chức
 •  D: Cả ba câu dều đúng
Câu 5: : “Sự ảnh hưởng tiềm năng dựa trên sự kiểm soát nguồn lực” còn được gọi là gì?
 •  A: Quyền kiểm soát
 •  B: Quyền quyết định
 •  C: Quyền thưởng
 •  D: Quyền phạt
Câu 6: Đối tượng nào sẽ sử dụng quyền phạt để tác động lên đối tượng khác?
 •  A: Người lãnh đạo sự dụng quyền phạt đối với người dưới quyền
 •  B: Người dưới quyền dử dụng quyền phạt đối với người lãnh đạo
 •  C: Cả hai dều sai
 •  D: Cả hai đều đúng
Câu 7: Sự thân thiện, trung thành cũng tạo ra quyền lực cho con người. Quyền này gọi là gì?
 •  A: Quyền tham chiếu
 •  B: Sức thu hút, hấp dẫn
 •  C: Quyền thưởng
 •  D: Quyền lực chuyên môn
Câu 8: Bạn sẽ bị coi là người “đi bằng đầu gối” nếu bạn sử dụng chiến lược nào sau đây?
 •  A: Chiến lược thân thiện
 •  B: Chiến lược mặc cả
 •  C: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  D: Chiến lược liên minh
Câu 9: Kết cục của sự ảnh hưởng? Chọn đáp án sai.
 •  A: Sự kháng cự chống đối
 •  B: Sự tuân thủ phục tùng
 •  C: Sự thân thiện trung thành
 •  D: Sự tích cực, nhiệt tình tham gia
Câu 10: Một trong những hoạt động của nhà lãnh đạo?
 •  A: Giả quyết vấn đề
 •  B: Bố trí lực lượng lao động
 •  C: Kiểm soát
 •  D: Tổ chức

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 20

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 20 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 20- Test nghệ thuật lãnh đạo 20 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 20 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 20 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 20- Test nghe thuat lanh dao 20 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 20 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 20 online.