Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 3- Test quản trị nguồn nhân lực 3

Câu 1: Việc đánh giá nhân viên không nhằm vào mục đích
 •  A: Xác định mức lương, thưởng
 •  B: Xác định nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo
 •  C: Tạo tin đồn trong tổ chức
 •  D: Tạo động lực làm việc
Câu 2: Nhân viên có thể không thích việc đánh giá bởi
 •  A: Không tin là cấp trên có đủ năng lực đánh giá
 •  B: Không thoải mái khi ở cương vị phân xử
 •  C: Lo ngại cấp trên thiếu công tâm và không khách quan
 •  D: A & C
Câu 3: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thuộc về đánh giá nhân viên
 •  A: Tổ trưởng chấm công cho các tổ viên
 •  B: Quản đốc ghi nhận sự việc một người thợ bảo trì đã làm việc suốt đêm để khắc phụcsự cố về máy
 •  C: Giám đốc dự án thảo luận với một thành viên về tiến độ thực hiện công việc
 •  D: Không đáp án nào đúng
Câu 4: Gặp gỡ định kỳ giữa cán bộ quản lý trực tiếp và nhân viên để cùng nhau đánhgiá mức độ thực hiện công việc là phương pháp
 •  A: Quan sát hành vi
 •  B: Quản trị theo mục tiêu
 •  C: So sánh cấp
 •  D: Xếp hạng luân phiên
Câu 5: Tổ chức hội thảo hay các cuộc tư vấn về định hướng nghề nghiệp là nhữnghoạt động để
 •  A: Hội nhập nhân viên
 •  B: Phát triển nhân viên
 •  C: Động viên nhân viên
 •  D: A, B, C đều đúng
Câu 6: Tiền lương trả cho người lao động dưới dạng tiền tệ được gọi là
 •  A: Tiền lương thực tế
 •  B: Tiền lương danh nghĩa
 •  C: Tiền lương cơ bản
 •  D: Tổng thu nhập
Câu 7: Khi nhân viên có những đóng góp ý kiến hữu ích cho doanh nghiệp, doanhnghiệp sẽ áp dụng hình thức
 •  A: Thưởng tiết kiệm
 •  B: Thưởng sáng kiến
 •  C: Thưởng vượt mức
 •  D: Trợ cấp
Câu 8: Ăn trưa do doanh nghiệp đài thọ được coi là
 •  A: Phụ cấp
 •  B: Tiền thưởng
 •  C: Phúc lợi
 •  D: Lương cơ bản
Câu 9: Thù lao phí vật chất được biểu hiện dưới dạng
 •  A: Cơ hội thăng tiến
 •  B: Điều kiện làm việc thuận lợi
 •  C: Công việc thú vị
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Mục tiêu của hệ thống tiền lương là
 •  A: Thu hút nhân viên
 •  B: Duy trì những nhân viên giỏi
 •  C: Kích thích động viên nhân viên
 •  D: A, B, C đều đúng

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 3

Bài Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 3- Test quản trị nguồn nhân lực 3 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 3 online. Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 3- Test quan tri nguon nhan luc 3 . Bai thi Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri nguon nhan luc 3 online.