Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 32- Test nghệ thuật lãnh đạo 32

Câu 1: Chọn đáp án sai:
 •  A: Quyền lực ẩn chức sự phủ định, phản kháng.
 •  B: Quyền lực chỉ được sử dụng có hiệu quả và mang lại điều tốt đẹp một khi nó phù hợp với phong cách của người lãnh đạo, và mục đích lãnh đạo
 •  C: Quyền lực có giới hạn
 •  D: Người nào cảm thấy không có quyền lực và không vận dụng được nguồn gốc quyền lực thì sẽ thực sự không có quyền lực.
Câu 2: Căn cứ để đo lường sự thành công của việc sử dụng quyền lực:
 •  A: Sự thỏa mãn của người dưới quyền
 •  B: Sự hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền
 •  C: Tất cả đều đúng
 •  D: Tất cả đều sai.
Câu 3: Chiến lược thân thiện:
 •  A: Làm cho mọi người nhìn bạn như là một người tốt, phù hợp với những người ít nói.
 •  B: Làm cho công việc, nhiệm vụ trở nên quan trọng.
 •  C: Luôn luôn sử dụng chiến lược này mọi lúc mọi nơi.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 4: Chiến lược mặc cả:
 •  A: Cho đi một các gì đó nhằm đạt được cái khác
 •  B: Được sử dụng tốt ở nơi cả hai bên đều có quyền ngang bằng nhau và đều có quyền thưởng cho nhau
 •  C: Nhược điểm là tập cho đối tượng quen với sự trao đồi.
 •  D: Tất cả đều đúng.
Câu 5: Chiến lược sử dụng thứ bậc của cấu trúc quyền lực để hỗ trợ cho những đòi hỏi, mong muốn của mình là chiến lược:
 •  A: Chiến lược liên minh
 •  B: Chiến lược tham khảo cấp trên
 •  C: Chiến lược thân thiện
 •  D: Chiến lược quyết đoán
Câu 6: Thế nào là phong cách lãnh đạo?
 •  A: Là dạng hành vi người đó thể hiện khi thực hiện các nổ lực ảnh hưởng đến người khác theo nhận thức của đối tượng.
 •  B: Là cách thức người đó điều khiển các đối tượng dưới quyền
 •  C: Là cách quản lý
 •  D: Là sự kết hợp giữa tính cách và môi trường làm việc
Câu 7: Để đo lường thành công của việc sử dụng quyền lực, người ta thường căn cứ vào:
 •  A: Sự thỏa mãn của người dưới quyền
 •  B: Sự hoàn thành nhiệm vụ của người dưới quyền
 •  C: Sự thỏa mãn của người nắm quyền
 •  D: Cả 2 câu a, b đều đúng
Câu 8: Chiến lược trừng phạt thường được sử dụng với:
 •  A: Cấp dưới
 •  B: Cấp trên
 •  C: Cả 2 câu trên đều đúng
 •  D: Cả 2 câu đều sai
Câu 9: Để thực hiện chiến lược thân thiện cần phải:
 •  A: Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng
 •  B: Kiểm tra hoạt động của đối tượng
 •  C: Thực hiện sự hy sinh cá nhân
 •  D: Tham khảo vấn đề với cấp trên
Câu 10: Quyền lực cá nhân đề cập đến các vấn đề nào sau đây?
 •  A: Quyền hạn chính thức
 •  B: Tài năng chuyên môn
 •  C: Sự kiểm soát đối với thông tin .
 •  D: Quyền trừng phạt

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 32

Bài Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 32 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 32- Test nghệ thuật lãnh đạo 32 . Bài thi Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 32 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo 32 online. Trac nghiem nghe thuat lanh dao 32- Test nghe thuat lanh dao 32 . Bai thi Trac nghiem nghe thuat lanh dao 32 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghe thuat lanh dao 32 online.