Trắc nghiệm tin học văn phòng 1- Test tin học văn phòng 1

Câu 1: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:
 •  A: Phím 10
 •  B: Phím ESC
 •  C: Phím Enter
 •  D: Phím Delete
Câu 2: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
 •  A: 0
 •  B: 5
 •  C: VALUE
Câu 3: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:
 •  A: Insert Column
 •  B: View Column
 •  C: Format Column
 •  D: Table Column
Câu 4: Bạn hiểu BVirus là gì ?
 •  A: Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B
 •  B: Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
 •  C: Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record )
 •  D: Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
Câu 5: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl O là
 •  A: Mở một hồ sơ mới
 •  B: Đóng hồ sơ đang mở
 •  C: Mở một hồ sơ đã có
 •  D: Lưu hồ sơ vào đĩa
Câu 6: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào
 •  A: Ram
 •  B: Bộ nhớ ngoài
 •  C: Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng
 •  D: cả đều sai
Câu 7: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
 •  A: Ctrl – Z
 •  B: Ctrl – X
 •  C: Ctrl V
 •  D: Ctrl Y
Câu 8: Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:
 •  A: Ctrl + A
 •  B: Alt + A
 •  C: Alt + F
 •  D: Ctrl + F9
Câu 9: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi Tin hoc ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
 •  A: VALUE
 •  B: Tin hoc
 •  C: 2008
 •  D: Tin hoc2008
Câu 10: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl H là
 •  A: Lưu tệp văn bản vào đĩa
 •  B: Chức năng thay thế trong soạn thảo
 •  C: Định dạng chữ hoa
 •  D: Tạo tệp văn bản mới

Trắc nghiệm Hành chính nhân sự khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 1

Bài Trắc nghiệm tin học văn phòng 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tin học văn phòng 1- Test tin học văn phòng 1 . Bài thi Trắc nghiệm tin học văn phòng 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tin học văn phòng 1 online. Trac nghiem tin hoc van phong 1- Test tin hoc van phong 1 . Bai thi Trac nghiem tin hoc van phong 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tin hoc van phong 1 online.