Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 1- Câu hỏi Test luật chứng khoán 1

Câu 1: Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn:
 •  A: 1 tháng
 •  B: 2 tháng
 •  C: 3 tháng
 •  D: 4 tháng
Câu 2: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
 •  A: Là chủ nợ chung
 •  B: Mất toàn bộ số tiền đầu tư
 •  C: Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước
 •  D: à người cuối cùng được thanh toán
Câu 3: Người hành nghề kinh doanh ck được
 •  A: Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi
 •  B: Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc - Given
 •  C: Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành
 •  D: Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết
Câu 4: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là:
 •  A: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  B: Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  C: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
 •  D: Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi
Câu 5: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật VN là:
 •  A: 25% tổng số cp
 •  B: 30% tổng số cp
 •  C: 27% tổng số cp
 •  D: 49% tổng số cp
Câu 6: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của VN là quỹ:
 •  A: Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào ck
 •  B: Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào ck
 •  C: Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào ck
 •  D: Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào ck
Câu 7: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  A: 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  B: 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  C: 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  D: 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
Câu 8: Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:
 •  A: Ít nhất 20% vốn cổ phần của công ty
 •  B: Ít nhất 20% vốn cổ phần của công ty trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết
 •  C: Ít nhất 50% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
 •  D: Ít nhất 30% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
Câu 9: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính nằm trên:
 •  A: 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
 •  B: 4 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
 •  C: 5 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
 •  D: 6 số báo liên tiếp của 1 tờ báo
Câu 10: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian:
 •  A: 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  B: 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  C: 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
 •  D: 44 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 1

Bài Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 1- Câu hỏi Test luật chứng khoán 1 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 1 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm luật chứng khoán 1 online. Cau hoi trac nghiem luat chung khoan 1- Cau hoi Test luat chung khoan 1 . Bai thi Cau hoi trac nghiem luat chung khoan 1 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem luat chung khoan 1 online.