Trắc nghiệm luật dân sự 2- Test luật dân sự 2

Câu 1: Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì
 •  A: Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp đồng đó có giá trị
 •  B: Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng thành viên
 •  C: a, b đều đúng
 •  D: a, b đều sai
Câu 2: Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc
 •  A: Hai bên kí vào hợp đồng
 •  B: Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định
 •  C: Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 3: Thương nhân là:
 •  A: Một cá nhân
 •  B: Một pháp nhân.
 •  C: Một tổ hợp tác.
 •  D: a, b, c đều đúng
Câu 4: Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật.
 •  A: Khế ước
 •  B: Thỏa thuận
 •  C: Giao ước.
 •  D: a, b, c đều đúng.
Câu 5: Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng:
 •  A: Dân sự.
 •  B: Thương mai
 •  C: a & b đều đúng
 •  D: . a & b đều sai
Câu 6: HĐKT là:
 •  A: Sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch
 •  B: Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh
 •  C: Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
 •  D: a, b, c đều đúng.
Câu 7: Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
 •  A: 6%
 •  B: 7%
 •  C: 8%
 •  D: 9%
Câu 8: Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp:
 •  A: Được xác định là bất động sản.
 •  B: Không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.
 •  C: 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật.
 •  D: b,c đúng.
Câu 9: Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng:
 •  A: Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm. Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức
 •  B: Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian
 •  C: a,b,c đều đúng
 •  D: a. a,b đều sai.
Câu 10: Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm:
 •  A: Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng.
 •  B: Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ).
 •  C: Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.
 •  D: Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật dân sự 2

Bài Trắc nghiệm luật dân sự 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật dân sự 2- Test luật dân sự 2 . Bài thi Trắc nghiệm luật dân sự 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật dân sự 2 online. Trac nghiem luat dan su 2- Test luat dan su 2 . Bai thi Trac nghiem luat dan su 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat dan su 2 online.