Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 3- Test luật Kinh tế - phần phá sản 3

Câu 1: Giải thể và phá sản giống nhau ở chỗ
 •  A: Thanh toán nợ
 •  B: Chấm dứt sự tồn tại của Doanh nghiệp
 •  C: Tiến hành các thủ tục theo quy định
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 2: Kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định của tòa án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho tòa án trong thời gian
 •  A: 15 ngày
 •  B: 30 ngày
 •  C: 45 ngày
 •  D: 60 ngày
Câu 3: Phân loại phá sẩn dựa vào nguyên nhân, có thể chia thành 2 loại nào
 •  A: Phá sản trung thưc và phá sản tự nguyện
 •  B: Phá sản trung thực và phá sản gian trá
 •  C: Phá sản trung thưc và phá sản bắt buộc
 •  D: Phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc
Câu 4: Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì
 •  A: Chắc chắn bị phá sản
 •  B: Không bị phá sản
 •  C: Chưa hẳn bị phá sản, nó chỉ bị coi là phá sản khi tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 5: Ai là người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 •  A: Chủ doanh nghiệp
 •  B: Đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn
 •  C: Đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã
 •  D: A & C
Câu 6: Các giao dịch của Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời gian 3 tháng trước ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản con là vô hiệu
 •  A: Tặng, cho bất động sản, động sản cho người khác
 •  B: Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn
 •  C: Thế chấp, cầm cố tài sản của Doanh nghiệp, Hợp tác xã
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho ai
 •  A: Cơ quan đăng ký kinh doanh
 •  B: Viện kiểm sát
 •  C: Tòa án có thẩm quyền
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 8: Ai là người có quyền đề nghị thẩm phán triệu tập hội nghị chủ nợ
 •  A: Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản
 •  B: Các chủ nợ đại diện cho ít nhất 1/3 tổng số chủ nợ không có bảo đảm
 •  C: A & B đúng
 •  D: A & B sai
Câu 9: Luật phá sản năm 2004, không được áp dụng cho chủ thể kinh doanh nào sau đây:
 •  A: Doanh nghiệp nhà nước
 •  B: Doanh nghiệp tư nhân
 •  C: Hộ kinh doanh
 •  D: Hợp tác xã
Câu 10: Theo luật phá sản 2004, một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi:
 •  A: Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu
 •  B: Doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh
 •  C: Khi tổng trị giá các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số nợ đến hạn
 •  D: Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 3

Bài Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 3- Test luật Kinh tế - phần phá sản 3 . Bài thi Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật Kinh tế - phần phá sản 3 online. Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 3- Test luat Kinh te - phan pha san 3 . Bai thi Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat Kinh te - phan pha san 3 online.